Annotatie bij EHRM 29 maart 2001 (Thoma)

Abstract

Overneming van een met naam en toenaam aangeduid citaat uit een krant in een radio-uitzending waarin een negatief oordeel over de Luxemburgse over de ambtenarij wordt geveld ten onrechte door de Luxemburgse rechters onrechtmatig geacht. Strijd met artikel 10 EVRM.

Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij EHRM 29 maart 2001 (Thoma)}, author = {Dommering, E.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2002_159.pdf}, year = {0518}, date = {2002-05-18}, journal = {NJ}, abstract = {Overneming van een met naam en toenaam aangeduid citaat uit een krant in een radio-uitzending waarin een negatief oordeel over de Luxemburgse over de ambtenarij wordt geveld ten onrechte door de Luxemburgse rechters onrechtmatig geacht. Strijd met artikel 10 EVRM.}, keywords = {Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting}, }