Annotatie bij EHRM 27 juli 2010 (Akzu / Turkije)

Abstract

Beledigende passages in boek ‘Zigeuners in Turkije’ geschreven in opdracht van Turks Ministerie van Cultuur. Woordenboek gefinancierd door Ministerie van Cultuur met beweerdelijk beledigende lemma’s over zigeuners. Civielrechtelijke procedures tegen auteur en uitgever. Afwijzing vorderingen tot immateriële schadevergoeding, inbeslagname en publicatieverbod wegens beledigende en discriminerende inhoud. Geen strijd met discriminatieverbod van art. 14 in samenhang met recht op bescherming persoonlijke levenssfeer (art. 8 EVRM).

Grondrechten

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij EHRM 27 juli 2010 (Akzu / Turkije)}, author = {Dommering, E.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2011_346%20EJD.pdf}, year = {0906}, date = {2011-09-06}, journal = {NJ}, number = {34/35}, abstract = {Beledigende passages in boek ‘Zigeuners in Turkije’ geschreven in opdracht van Turks Ministerie van Cultuur. Woordenboek gefinancierd door Ministerie van Cultuur met beweerdelijk beledigende lemma’s over zigeuners. Civielrechtelijke procedures tegen auteur en uitgever. Afwijzing vorderingen tot immateriële schadevergoeding, inbeslagname en publicatieverbod wegens beledigende en discriminerende inhoud. Geen strijd met discriminatieverbod van art. 14 in samenhang met recht op bescherming persoonlijke levenssfeer (art. 8 EVRM).}, keywords = {Grondrechten}, }