Annotatie bij EHRM 21 juli 2011 (Heinisch / Duitsland)

Abstract

Ontslag op staande voet klokkenluider in strijd met vrijheid van meningsuiting. Positieve beschermingsplicht. Schending van art. 10 EVRM.

Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij EHRM 21 juli 2011 (Heinisch / Duitsland)}, author = {Dommering, E.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/NJ_2012_282.pdf}, year = {0605}, date = {2012-06-05}, journal = {NJ}, number = {21/22}, abstract = {Ontslag op staande voet klokkenluider in strijd met vrijheid van meningsuiting. Positieve beschermingsplicht. Schending van art. 10 EVRM.}, keywords = {Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting}, }