Annotatie bij EHRM 18 december 2012 (Yildirim / Turkije)

Abstract

Blokkering van website door Turkse overheid strijdig met artikel 10 EVRM, ook als de hoster van de site buiten Turkije is gevestigd.

Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij EHRM 18 december 2012 (Yildirim / Turkije)}, author = {Dommering, E.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/NJ_2014_320.pdf}, year = {0814}, date = {2014-08-14}, journal = {NJ}, number = {31}, abstract = {Blokkering van website door Turkse overheid strijdig met artikel 10 EVRM, ook als de hoster van de site buiten Turkije is gevestigd.}, keywords = {Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting}, }