Annotatie bij EHRM 15 januari 2009 (Reklos en Davourlis / Griekenland) en Hof Amsterdam 14 april 2009 (Tirion / Sauerbreij en Elhorst)

Abstract

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft in de Rekloszaak beslist dat het portretrecht een van de wezenlijke elementen van het privacyrecht vormt. Ouders kunnen zich met succes verzetten tegen het zonder hun toestemming fotograferen van hun pas geboren kind door het personeel van een geboortekliniek. Het Hof kent hun schadevergoeding toe. Twee jonge snowboarders werden geconfronteerd met een folder waarin zij zonder hun toestemming zijn afgebeeld. Het Hof oordeelt dat hun privacyrechten niet zijn geschonden omdat zij niet populair genoeg zijn.

Grondrechten, Privacy

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij EHRM 15 januari 2009 (Reklos en Davourlis / Griekenland) en Hof Amsterdam 14 april 2009 (Tirion / Sauerbreij en Elhorst)}, author = {Dommering, E.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/AMI_2009_5.pdf}, year = {1202}, date = {2009-12-02}, journal = {AMI}, number = {5}, abstract = {Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft in de Rekloszaak beslist dat het portretrecht een van de wezenlijke elementen van het privacyrecht vormt. Ouders kunnen zich met succes verzetten tegen het zonder hun toestemming fotograferen van hun pas geboren kind door het personeel van een geboortekliniek. Het Hof kent hun schadevergoeding toe. Twee jonge snowboarders werden geconfronteerd met een folder waarin zij zonder hun toestemming zijn afgebeeld. Het Hof oordeelt dat hun privacyrechten niet zijn geschonden omdat zij niet populair genoeg zijn.}, keywords = {Grondrechten, Privacy}, }