Annotatie bij EHRM 14 september 2010 (Sanoma II)

Abstract

Inbeslagname foto's van een illegale autorace bij uitgever. Bescherming anonimiteit afgebeelde personen. Journalistieke privilege. Dreiging met doorzoeking redactielokalen en inbeslagname computers. Strijd met art. 10 EVRM wegens ontbreken van voorafgaande onafhankelijke toetsing bij inbeslagname journalistiek materiaal. Inmenging in de vrijheid van meningsuiting niet voorzien bij wet.

Mediarecht, Persrecht

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij EHRM 14 september 2010 (Sanoma II)}, author = {Dommering, E.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2011_230.pdf}, year = {0628}, date = {2011-06-28}, journal = {NJ}, number = {23/24}, abstract = {Inbeslagname foto's van een illegale autorace bij uitgever. Bescherming anonimiteit afgebeelde personen. Journalistieke privilege. Dreiging met doorzoeking redactielokalen en inbeslagname computers. Strijd met art. 10 EVRM wegens ontbreken van voorafgaande onafhankelijke toetsing bij inbeslagname journalistiek materiaal. Inmenging in de vrijheid van meningsuiting niet voorzien bij wet.}, keywords = {Mediarecht, Persrecht}, }