Annotatie bij EHRM 13 juli 2012 (Raëlien / Zwitserland)

Abstract

Poster niet toegestaan, omdat deze verwees naar een website van een religieuze beweging met mogelijk (voor minderjarigen) zedenkwetsend materiaal. Minderheid acht dit een ongeoorloofde toegangsbelemmering van internet, meerderheid (met een stem verschil) niet.

Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij EHRM 13 juli 2012 (Raëlien / Zwitserland)}, author = {Dommering, E.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/NJ_2014_319.pdf}, year = {0814}, date = {2014-08-14}, journal = {NJ}, number = {31}, abstract = {Poster niet toegestaan, omdat deze verwees naar een website van een religieuze beweging met mogelijk (voor minderjarigen) zedenkwetsend materiaal. Minderheid acht dit een ongeoorloofde toegangsbelemmering van internet, meerderheid (met een stem verschil) niet.}, keywords = {Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting}, }