Annotatie bij EHRM 11 december 2008 (TV Vest As & Rogaland Pensjonistparti / Noorwegen)

Abstract

Verbod op tv reclame door politieke partijen. Gerechtvaardigd doel, namelijk bestrijden van te simpele beeldvorming en voorkomen van benadeling van minder draagkrachtige partijen. Verbod kan contraproductief werken voor partijen die weinig bekend zijn; tv-reclame kan voor hen juist een machtig middel zijn om de aandacht op zicht te vestigen. Absoluut verbod is daarom proportioneel.

Grondrechten

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij EHRM 11 december 2008 (TV Vest As & Rogaland Pensjonistparti / Noorwegen)}, author = {Dommering, E.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2010_208.pdf}, year = {0519}, date = {2010-05-19}, journal = {NJ}, number = {17}, abstract = {Verbod op tv reclame door politieke partijen. Gerechtvaardigd doel, namelijk bestrijden van te simpele beeldvorming en voorkomen van benadeling van minder draagkrachtige partijen. Verbod kan contraproductief werken voor partijen die weinig bekend zijn; tv-reclame kan voor hen juist een machtig middel zijn om de aandacht op zicht te vestigen. Absoluut verbod is daarom proportioneel.}, keywords = {Grondrechten}, }