Bernt Hugenholtz

Publicaties

The WIPO Broadcasting Treaty. A Conceptual Conundrum

Hugenholtz, P.

This opinion is based on a keynote speech delivered at the KEI Seminar, "Appraising the WIPO Broadcast treaty and its Implications on Access to Culture", Geneva, 3-4 October 2018.

The Broadcasting Treaty that has been discussed at WIPO for over twenty years, seems to be reaching a dead end. The Treaty that aims at extending the legal protection of broadcasters to the digital realm, suffers from three serious flaws: one economic, one conceptual and one pragmatic. Due to the decreasing technical costs of broadcasting, the economic case for granting special rights to broadcasters is weakening. Moreover, properly defining the act of ‘broadcasting’ that would give rise to legal protection, is highly problematic. Finally, no real and urgent need for a new right seems to exist, in light of current legal regimes that broadcasters already rely on under national law. Perhaps the time has come to abandon work on the WIPO Broadcasting Treaty, and move on.

04-04-2019

Openbaarheid van tarieven en licentievoorwaarden van cbo’s

Hugenholtz, P.

Op grond van de Wet toezicht zijn collectieve beheersorganisaties verplicht ‘standaardlicentieovereenkomsten en normaal toepasselijke tarieven’ actief openbaar te maken. Over de betekenis en reikwijdte van deze verplichting bestaat in Nederland onduidelijkheid en zelfs onenigheid, maar (nog) geen jurisprudentie. In dit artikel wordt gepoogd om, mede aan de hand van een analyse van de rechtsgronden van deze verplichting, te komen tot een juiste en in de praktijk hanteerbare interpretatie van de openbaarheidsplicht.

21-02-2019

Film Financing and the Digital Single Market: its Future, the Role of Territoriality and New Models of Financing

Hugenholtz, P.

Lindhout, P.

Poort, J.

Til, G. van

Study requested by the CULT Committee, Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Directorate-General for Internal Policies, PE 629.186, European Parliament - January 2019

This report studies the role of territoriality in film financing, the legal and market challenges territoriality faces as a key model for film financing and the consequences if EU policies were to reduce or mitigate the scope of territorial exclusivity in the audiovisual sector. It provides information on Member States’ and EU models of film financing, explores the challenges film financing faces from digital developments and evolving consumer behaviour and analyses possible alternatives to traditional methods of financing and policies to support this.

17-01-2019

The WIPO Broadcasting Treaty. A Conceptual Conundrum

Hugenholtz, P.

Keynote at KEI Seminar, Appraising the WIPO Broadcast Treaty and its Implications on Access to Culture, Geneva 3-4 October 2018

24-10-2018

De sluipende unificatie van het auteursrecht in Europa

Hugenholtz, P.

Nu de harmonisatie van de auteursrechtwetgeving in Europa bijna is afgerond, wint het idee van daadwerkelijke eenmaking van het auteursrecht in de Europese Unie terrein. In een mededeling over het EU-auteursrechtbeleid heeft de Europese Commissie de invoering van een unitair auteursrecht, dat voor de nationale auteurswetten van de lidstaten in de plaats zou moeten komen, als ‘langetermijnvisie’ vastgelegd. Desalniettemin lijkt formele unificatie in de vorm van een Auteursrechtverordening nog ver weg. Ondertussen maken de Europese wetgever en het Hof van Justitie stap voor stap een einde aan de territorialiteit van het auteursrecht, waardoor een eengemaakt Europees auteursrecht langzaam maar gestaag toch dichterbij komt. In dit artikel wordt dit proces van sluipende unificatie van het auteursrecht geschetst.

21-09-2018

Against 'Data Property'

Hugenholtz, P.

Chapter in Kritika: Essays on Intellectual Property, Volume 3, ed. Ullrich, Drahos & Chidini, ISBN: 9781788971157

This chapter argues against the idea of a ‘data producer’s right’. Introducing a property right in machine-generated data would seriously compromise the system of intellectual property law that currently exists in Europe. It would also contravene fundamental freedoms enshrined in the European Convention on Human Rights and the EU Charter, distort freedom of competition and freedom of services in the EU, restrict scientific freedoms and generally undercut the promise of big data for European economy and society.

04-09-2018

Reconstructing Rights: Project Synthesis and Recommendations

Hugenholtz, P.

Kretschmer, M.

In: Copyright Reconstructed: Rethinking Copyright's Economic Rights in a Time of Highly Dynamic Technological and Economic Change, P.B. Hugenholtz (ed.), Information Law Series, vol. 41, Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer 2018, ISBN: 978-90-411-9103-8.

03-05-2018

Copyright Reconstructed: Rethinking Copyright's Economic Rights in a Time of Highly Dynamic Technological and Economic Change

Hugenholtz, P.

Information Law Series, vol. 41, Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer 2018, ISBN: 9789041191038, 388 pp.

The historical evolution of copyright has led to a growing disconnect between the legal definitions of economic rights and the business and technological realities they regulate, eroding copyright’s normative content and distorting the scope of its economic rights. This book, which consolidates the results of a major trans-European research project funded by Microsoft Europe, re-examines the core economic rights protected under EU copyright law, with the aim of bringing these rights more in line with economic and technological realities.

03-05-2018

Towards a Universal Rights of Remuneration: Legalizing the Non-commercial Online Use of Works

Hugenholtz, P.

Quintais, J.

Chapter in: Copyright Reconstructed: Rethinking Copyright's Economic Rights in a Time of Highly Dynamic Technological and Economic Change, Hugenholtz, P.B. ed., Information Law Series, no. 41, Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2018. ISBN: 9789041191038

03-05-2018

Annotatie bij Hoge Raad 7 juli 2017 (Nanada / Golden Earring)

Hugenholtz, P.

Buitengerechtelijke ontbinding van muziekuitgave-overeenkomsten wegens tekortschieten door uitgever in exploitatieverplichting: klachtplicht (art. 6:89 BW) geldt niet bij voortdurend tekortschieten. Muziekuitgavecontracten zijn duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd die in beginsel kunnen worden opgezegd, maar daarvoor moeten blijkens art. 25(e) Aw zwaarwegende gronden bestaan.

19-04-2018

Het einde van de Auteurswet nadert. Veertig jaar harmonisatie van het auteursrecht in Europa (1977-2017)

Hugenholtz, P.

De geschiedenis van de harmonisatie van het auteursrecht valt samen met die van dit tijdschrift. Dit artikel is opgedragen aan J.H. (Jaap) Spoor, die als AMI-redactielid van het eerste uur veertig jaar harmonisatie onverschrokken aan zich voorbij zag gaan. Veertig jaar geleden, in de rubriek ‘internationaal nieuws’ van het allereerste nummer van Auteursrecht, werd bericht dat de Europese Commissie onderzoek had laten doen naar de verschillen tussen de nationale auteurswetten in de Europese Gemeenschap. Het door dr. A. Dietz van het Max Planck Instituut in München in het Duits geschreven rapport was sinds kort ‘als xerografische, in twee delen geniete uitgave verkrijgbaar bij de Europese Commissie’. Dit was het begin van de harmonisatie van het auteursrecht in Europa, die in de decennia daarna diepe sporen zou trekken door het Nederlandse recht – sporen die slechts ten dele zichtbaar zijn in de huidige bewoordingen van de Nederlandse Auteurswet.

23-11-2017

Communication to a New Public? Three reasons why EU copyright law can do without a 'new public'

Hugenholtz, P.

Velze, S.C. van

This article critically examines the 'new public' test in EU copyright law, which was developed by the CJEU interpreting the right of communication to the public in cases of retransmission and hyperlinking. As the authors seek to demonstrate, this test is flawed for at least three reasons: historical, conceptual and economic. EU copyright law can do well without a 'new public' test.

18-11-2016

Something Completely Different: Europe's Sui Generis Database Right

Hugenholtz, P.

In: The Internet and the Emerging Importance of New Forms of Intellectual Property, S. Frankel and D. Gervais (eds.), Information Law Series, Vol. 37, Kluwer Law International 2016.
This chapter traces the sui generis database right’s historic roots, describes its main features, compares it to copyright, questions its legal nature especially in the light of international intellectual property agreements, and finally examines to what extent the goals of the Directive have been met.

15-09-2016

Flexible Copyright. Can EU Author's Right Accommodate Fair Use?

Hugenholtz, P.

In: Copyright Law in an Age of Limitations and Exceptions, R. Okediji (ed.), Cambridge: Cambridge University Press 2016, p. 242-258 (forthcoming).

Almost everyone agrees that modern copyright law needs to be flexible in order to accommodate rapid technological change and evolving media uses. In the United States fair use is the flexible instrument of choice. Author’s right systems in Europe are generally deemed to be less flexible and less tolerant to open-ended limitations and exceptions. But are they really?
This chapter makes the case that (1) author’s rights systems can be made as flexible as copyright systems, and (2) that the existing EU legal framework does not preclude the development of flexible norms at the national level.

02-08-2016

Concise European Copyright Law (second edition)

Hugenholtz, P.

Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2016, 699 pp.
ISBN 9789041128799.

See table of contents here.
See list of authors here.
A sample chapter on the EU Database Directive, by Prof. P.B. Hugenholtz, is available here.

The second edition of Concise European Copyright Law was published in Spring 2016. Concise European Copyright Law aims to offer the reader a rapid understanding of all the provisions of copyright law in force in Europe that have been enacted at the European and international levels. This volume takes the form of an article-by-article commentary on the relevant EU directives and international treaties in the field of copyright and neighbouring rights. Editors and authors are prominent specialists (academics and practitioners) in the field of international and European copyright law.

21-07-2016

Making the Digital Single Market Work for Copyright. Extending the Satellite & Cable Directive to content services on line

Hugenholtz, P.

In: The Digital Single Market Copyright: Internet and Copyright Law in the European Perspective, Conference proceedings, Milan 4-5 November 2015, M. Franzosi, O. Pollicino & G. Campus (ed.).
ISBN: 9788854894419.

Despite 25 years of copyright harmonization the law of copyright in the EU has remained, essentially, national and territorial. For the world of tangible (physical) goods a similar problem of market fragmentation was solved decades ago by the ECJ establishing a rule of ‘Community exhaustion’ of the right of distribution. Ever since, goods incorporating intellectual property, such as records, books and trademarked clothing, may circulate freely across the EU after their initial authorized marketing in a Member State. Why not introduce a similar rule for the world of non-physical distribution? We do have an interesting precedent. Satellite broadcasting market suffered from similar copyright problems as the on line content services market today. In 1993 the Sat-Cab Directive solved such problems stating that satellite broadcasting is a relevant act for copyright purposes only in the country of origin of the signal. As a consequence, a license to broadcast audiovisual content by satellite would be needed only in the Member State from where the satellite signal was uplinked. This article examines the legal ramifications of the extension of the country of origin principle to the on line environment.

15-07-2016

Making the Digital Single Market Work for Copyright. Extending the Satellite & Cable Directive to content services on line

Hugenholtz, P.

In: The Digital Single Market Copyright: Internet and Copyright Law in the European Perspective, Conference proceedings, Milan 4-5 November 2015, M. Franzosi, O. Pollicino & G. Campus (ed.).
Despite 25 years of copyright harmonization the law of copyright in the EU has remained, essentially, national and territorial. For the world of tangible (physical) goods a similar problem of market fragmentation was solved decades ago by the ECJ establishing a rule of ‘Community exhaustion’ of the right of distribution. Ever since, goods incorporating intellectual property, such as records, books and trademarked clothing, may circulate freely across the EU after their initial authorized marketing in a Member State. Why not introduce a similar rule for the world of non-physical distribution? We do have an interesting precedent. Satellite broadcasting market suffered from similar copyright problems as the on line content services market today. In 1993 the Sat-Cab Directive solved such problems stating that satellite broadcasting is a relevant act for copyright purposes only in the country of origin of the signal. As a consequence, a license to broadcast audiovisual content by satellite would be needed only in the Member State from where the satellite signal was uplinked. This article examines the legal ramifications of the extension of the country of origin principle to the on line environment.

15-07-2016

Answer to the EC Consultation on the 'panorama exception'

Benabou, V.

Bently, L.

Dinwoodie, G.

Dusollier, S.

Derclaye E.

Geiger, C.

Griffiths, J.

Hugenholtz, P.

Kretschmer, M.

Metzger, A.

Peukert, A.

Ricolfi, M.

Rognstad, O.

Vivant, M.

Xalabarder, R.

15-07-2016

De rechtspositie van de audiovisuele maker binnen de publieke omroep

Hugenholtz, P.

Dit artikel geeft antwoord op de vraag of er niet een taak ligt, of zou moeten liggen, voor de publieke omroep om als onderdeel van zijn publieke en publiek gefinancierde culturele taak te waarborgen dat audiovisuele makers, die rechtstreeks of door tussenkomst van een producent in opdracht van de publieke omroepen bijdragen leveren aan omroepprogramma's, redelijk worden beloond.

14-07-2016

Answer to the EC Consultation on the role of publishers in the copyright value chain

Benabou, V.

Bently, L.

Dinwoodie, G.

Dusollier, S.

Derclaye E.

Geiger, C.

Griffiths, J.

Hugenholtz, P.

Kretschmer, M.

Metzger, A.

Peukert, A.

Ricolfi, M.

Rognstad, O.

Vivant, M.

Xalabarder, R.

15-06-2016

Say Nay to the Neighbouring Right!

Hugenholtz, P.

Kluwer Copyright Blog, 14 April 2016

14-04-2016

Towards Author's Paradise: The new Dutch Act on Authors' Contracts

Hugenholtz, P.

In: Liber Amicorum Jan Rosén, G. Karnell, A. Kur, P-J. Nordell, J. Axhamn, S. Carlsson (ed.), eddy.se ab, Visby 2016, p. 397- 407.
ISBN: 9789185333660.

25-02-2016

Response to the European Commission’s Public Consultation on the Review of the EU Satellite and Cable Directive

Benabou, V.

Bently, L.

Dinwoodie, G.

Dusollier, S.

Derclaye E.

Geiger, C.

Griffiths, J.

Hugenholtz, P.

Kretschmer, M.

Metzger, A.

Peukert, A.

Ricolfi, M.

Rognstad, O.

Vivant, M.

Xalabarder, R.

15-11-2015

Extending the SatCab Model to the Internet

Hugenholtz, P.

Study commissioned by BEUC.

26-10-2015

De Rechtspositie van de Audiovisuele Maker binnen de Publieke Omroep

Hugenholtz, P.

Onderzoek in opdracht van de Raad voor Cultuur, Amsterdam, juli 2015.

22-09-2015

Op weg naar een wettelijk stelsel van extended collective licensing voor massadigitalisering?

Hugenholtz, P.

van Gompel, S.

De 'extended collective license (ECL) - ofwel de 'verruimde' collectieve licentieovereenkomst - staat in Nederland en elders ter wereld al enkele jaren sterk in de belangstelling, met name als wettelijk instrument om de rights clearance voor massadigitaliseringsprojecten van erfgoedinstellingen te vergemakkelijken. Naar aanleiding van een gezamenlijke brief van de Nederlandse erfgoedinstellingen en de Federatie Auteursrechtbelangen heeft het Ministerie van OCW door het IViR onderzoek laten verrichten naar het ECL-model en daarover een seminar met belanghebbbenden georganiseerd. In de zomer van 2015 wordt een standpuntbepaling van het kabinet inzake ECL verwacht. In dit artikel worden de belangijkste bevindingen van het onderzoek samengevat. Welke voor- en nadelen zou een ECL-regeling bieden ten opzichte van het huidige Nederlandse model van vrijwillige collectieve licenties die zonder ondersteunende wettelijke maatregelen tot stand komen?

15-09-2015

Annotatie bij EHRM 10 januari 2013 (Ashby Donald c.s. / Frankrijk)

Hugenholtz, P.

Strafrechtelijke veroordeling wegens auteursrechtinbreuk door modefotografen. Geen sprake van debat van algemeen belang. Zeer ruime beoordelingsmarge bij afweging van door het EVRM en Eerste Protocol beschermde belangen, waartoe auteursrechten van modehuizen behoort. Geen inbreuk artikel 10 EVRM.

27-03-2015

De zaak Tuymans: een deontologische kwestie

Hugenholtz, P.

Korte voordracht gehouden tijdens debatavond over plagiaat in de kunsten, Akademie van Kunsten, Amsterdam, 19 februari 2015.
Zie ook het journalistieke verslag en de videoregistratie van deze avond.

24-02-2015

Extended collective licensing: panacee voor massadigitalisering?

Guibault, L.

Hugenholtz, P.

van Gompel, S.

Onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW, Amsterdam, 1 september 2014.

In dit rechtsvergelijkend onderzoek wordt geanalyseerd welke voor- en nadelen de invoering van een wettelijk stelsel van extended collective licensing (‘verruimde’ collectieve licentieovereenkomsten) kan hebben om de rights clearance van digitaliseringsprojecten van erfgoedinstellingen te vergemakkelijken. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt met de situatie waarin collectieve licenties zonder ondersteunende wettelijke maatregelen tot stand komen. De jurisdicties die zijn onderzocht zijn Denemarken, Noorwegen, Duitsland en Nederland.

19-12-2014

Het einde van het omroepbladenmonopolie nadert nog steeds (maar doet er weinig meer toe)

Hugenholtz, P.

In: 25 jaar Mediaforum. Een vooruitblik door de achteruitkijkspiegel, M.J. Geus e.a (red), Amsterdam: Otto Cramwinckel Uitgever 2013, p. 40-44.

06-12-2013

Doellijntechnologie

Hugenholtz, P.

In: Het Beste Idee van 2013, J. Baijens (red.), Tilburg: Uitgeverij De Wereld, 2013.

06-12-2013

Annotatie bij Hoge Raad 29 maart 2013 (Broeren / Duijsens)

Hugenholtz, P.

Zie hier volledige uitspraak.

21-11-2013

Is Harmonization a Good Thing? The Case of the Copyright Acquis

Hugenholtz, P.

In: The Europeanization of Intellectual Property Law, OUP 2013, ISBN: 9780199665105

17-11-2013

Fair use in Europe

Hugenholtz, P.

Examining the mismatch between copyright law and technology-influence evolving social norms in the European Union.

13-06-2013

Digitalisering van audiovisueel erfgoed: Naar een wettelijke publieke taak

Breemen, J.

Breemen, V.

Hugenholtz, P.

Onderzoek in opdracht van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, december 2012.

Deze studie onderzoekt wat de publieke taak van de Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid inhoudt, c.q. zou moeten inhouden. In het eerste deel staan de ontstaansgeschiedenis van het instituut en de ontwikkeling van de taken centraal. Dit deel beschrijft de totstandkomingsgeschiedenis van één nationaal audiovisueel instituut (1.1) en de kernrollen en dagelijkse activiteiten van Beeld en Geluid (1.2). Zoals zal blijken, kan de taakstelling van Beeld en Geluid worden omschreven als meerledig: zowel bedrijfsarchief als cultuurhistorisch archief met een educatieve taak. Vervolgens wordt de digitale praktijk van het instituut nader bekeken (1.3). In het tweede deel van het onderzoek worden de (juridische) status en taakstelling van twee buitenlandse publieke audiovisuele archieven - in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk - geanalyseerd. Op basis van het voorgaande wordt in het derde deel van het onderzoek geconcludeerd dat Beeld en Geluid de facto een publieke taak vervult en worden de contouren van een wettelijke taak geschetst.

23-05-2013

The Wittem Group's European Copyright Code

Hugenholtz, P.

In: Codification of European Copyright Law, T-E. Synodinou (ed.), Information Law Series, vol. 29, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2012, p. 339-354.
ISBN 9789041141453.

05-03-2013

Online uitlenen van e-books door bibliotheken: Verkenning juridische mogelijkheden en economische effecten

Breemen, J.

Breemen, V.

Brom, M.

Hugenholtz, P.

Poort, J.

van der Noll, R.

SEO-rapport, 2012-83, Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek / IViR 2012, 80 p.
ISBN: 9789067339995.

Het uitlenen van e-books door openbare bibliotheken is in een groeiend aantal landen een realiteit. Dit rapport inventariseert deze praktijk en analyseert de juridische mogelijkheden voor en economische gevolgen van e-lending. In het economische deel van deze verkenning wordt onderzocht in welke mate het aanbod van de bibliotheek zal gaan concurreren met verhuur en verkoop van e-books door commerciële partijen. Wanneer het aanbod van de bibliotheek aantrekkelijk genoeg wordt vormgegeven, leidt e-lending tot omzetderving bij commerciële partijen. De aantrekkelijkheid van het aanbod hangt onder meer af van de prijs, beschikbaarheid en gebruiksmogelijkheden van het digitale boek. E-lending door openbare bibliotheken kan daarnaast positieve effecten op de inkomsten voor marktpartijen hebben. Via de propositie van de bibliotheek kunnen nieuwe groepen consumenten worden bereikt en kunnen lezers interesse ontwikkelen voor de aanschaf van e-books. Meer empirisch onderzoek is nodig om de omvang van deze effecten te bepalen. Het juridische deel van deze verkenning concludeert dat het bestaande Europese kader van richtlijnen op het terrein van het auteursrecht geen ruimte laat voor invoering op nationaal niveau van een wettelijke uitzondering op het auteursrecht teneinde e-lending door openbare bibliotheken – al dan niet tegen vergoeding – toe te staan.

28-02-2013

International Copyright. Principles, Law, and Practice

Goldstein, P.

Hugenholtz, P.

3de druk, New York:  Oxford University Press 2012, 616 pp.
ISBN: 9780199794294.
 

08-11-2012

The Story of the Tape Recorder and the History of Copyright Levies

Hugenholtz, P.

In: Copyright and the Challenge of the New, B. Sherman & L. Wiseman (eds.), Information Law Series, vol.25, Alphen aan de Rijn: Kluwer International 2012, p. 179-196.
ISBN: 9789041136695.

06-11-2012

Government Works

Hugenholtz, P.

Quaedvlieg, A.

van Eechoud, M.

Visser, D.

23-10-2012

A century of Dutch copyright Law: auteurswet 1912-2012

Hugenholtz, P.

Quaedvlieg, A.

Visser, D.

Amsterdam: deLex 2012, 554 pp.
ISBN: 9789086920372.

Zie hier het voorwoord.
Zie ook Works of Literature, Science and Art, P.B. Hugenholtz, p. 19-4.
Zie ook Government Works, M.M.M. van Eechoud, p. 141-175.
 

18-10-2012

Works of Literature, Science and Art

Hugenholtz, P.

In: A Century of Dutch Copyright Law. Auteurswet 1912-2012, P.B. Hugenholtz, A.A. Quaedvlieg, D.J.G. Visser (eds.), Amsterdam: deLex 2012, p. 19-41.

This chapter traces the development of the Dutch concept of ‘works of literature, science and art’ from its adoption in the Act of 1912 (section 3.1) and in subsequent amendments (section 3.2), through its interpretation in legal doctrine (section 3.3) to its application by the courts (section 3.4) and the impact thereon of European harmonization (section 3.5).

18-09-2012

The Dutch case for flexibility

Hargreaves, I.

Hofheinz, P.

Hugenholtz, P.

13-09-2012

Using Copyright to Promote Access to Public Sector Information: A Comparative Survey,

Hugenholtz, P.

Jasserand, C.A.

Part III of a study commissioned by WIPO on Using Copyright to Promote Access to Information and Creative Content.<br /> See also http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202179

This study, which is part of a three-part report on Using Copyright to Enhance Access to Information and Creative Content, examines the role that copyright plays in facilitating access to and reuse of public sector information. It briefly describes the laws, national policies and government practices relating to the reutilization of public sector information that are currently in place, or being developed, in seven WIPO Member States: France, Japan, Mexico, New Zealand, Uganda, United Kingdom and the United States.

05-06-2012

Annotatie bij Hof van Justitie EU 4 oktober 2011 (Football Association Premier League / QC Leisure)

Hugenholtz, P.

Verzoeken om een prejudiciële beslissing, ingediend door de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division ,en de High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Di-vision (Administrative Court) bij beslissingen van 11 en 28 juli 2008. Satellietuitzending van voetbalwedstrijden. Ontvangst van uitzending via satellietdecoderkaarten die in lidstaat rechtmatig in verkeer zijn gebracht en in andere lidstaat worden gebruikt. Verbod op handel en gebruik in lidstaat. Weergave van uitzendingen in strijd met auteursrecht. Restrictie met mededingingsbeperkende strekking. Bescherming van diensten gebaseerd op voorwaardelijke toegang. Illegale uitrusting. Uitzondering op reproductierecht.

17-04-2012

Fair use in Europe. In search of flexibilities

Hugenholtz, P.

This study examines copyright flexibilities from the perspective of EU, international and national law. Why is there a need for flexibilities in copyright law today and to what extent are open norms compatible with the copyright system? Does the EU and international legal framework leave Member States discretion to adopt in their national laws open ‘fair use’ style limitations and exceptions to copyright? What kinds of flexibility presently exist in national copyright law?

14-11-2011

Digitalisering van audiovisueel materiaal door erfgoedinstellingen: Modellen voor licenties en vergoedingen

Hugenholtz, P.

mmv J. Poort.

Onderzoek in opdracht van Beelden voor de Toekomst/Nederland Kennisland, april 2011

Zie ook de engelstalige samenvatting.

09-05-2011

De auteursrechtelijke groeipijnen van Google

Hugenholtz, P.

Dit artikel gaat over Google's auteursrechtelijke groeipijnen. Daarbij ligt de nadruk op juridische kwesties in verband met Google's meest in het oog springende informatiediensten: de Google zoekmachine en Google Book Search. Het artikel wordt afgesloten met een korte conclusie.

08-03-2011

Chronicle of the Netherlands Dutch copyright law, 2001-2010

Hugenholtz, P.

This chronicle will provide an overview of Dutch copyright law as it has developed between 2001 and 2010. First, a brief introduction to the law of copyright in the Netherlands is presented, outlining the general legal framework. Then follows a summary of legislative developments most relevant to copyright, and of forthcoming legislation. Thereafter the pièce de resistance of this chronicle comprises a selection of noteworthy court decisions. The scope of this chronicle is limited to copyright; neighbouring rights and database right will not be treated.

08-03-2011

The European Commission's term extension proposal: fair concern or fruit of industry lobbying?

Hugenholtz, P.

Panel discussie tijdens ALAI Study Days, 10  september 2010.

08-03-2011

Audiovisual Archives across Borders - Dealing with Territorially Restricted Copyrights

Hugenholtz, P.

In: Digitisation and Online Exploitation of Broadcasters' Archives, IRIS Special 2010, Strasbourg: European Audiovisual Observatory, p. 49-54.

14-01-2011

Codes of Conduct and Copyright Enforcement in Cyberspace

Hugenholtz, P.

This chapter critically examines the rise of codes of conduct that deal with copyright enforcement. Its focus will be on codes binding ISPs and other online intermediaries offering similar services, such as providers of user-generated content (UGC) platforms. While solutions in the United States and elsewhere will occasionally be discussed, its regional focus will be on the European Union. Following the Introduction, section II commences by offering a general typology of self-regulation, including discussion of the advantages and disadvantages of self-regulatory approaches and of the legal nature and normative effect of codes of conduct. Section III describes statutory law on copyright law, liability and enforcement, which serves as background law to self-regulatory copyright enforcement schemes. Section IV describes and critically assesses actual codes of conduct dealing with copyright enforcement. Section V offers conclusions.

21-12-2010

Annotatie bij Vz. Rb. Amsterdam 22 oktober 2009 (Neij c.s. / Brein)

Hugenholtz, P.

Expoitatie van torrent-site The Pirate Bay die ongeautoriseerde file sharing faciliteert geldt niet als openbaarmaking in auteursrechtelijke zin, maar is wel onrechtmatig omdat The Pirate Bay gelegenheid geeft tot het structureel verwijzen naar auteursrechtelijk beschermd materiaal en daardoor auteursrechtinbreuk bevordert. Oprichters van The Pirate Bay zijn wegens hun betrokkenheid persoonlijk aansprakelijk.

21-12-2010

International Copyright. Principles, Law, and Practice, Second Edition

Goldstein, P.

Hugenholtz, P.

New York: Oxford University Press, 2010.
ISBN 9780199737109, 592 pp.

This book divides into two parts. Part One (Chapters 1 through 5) describes the general principles of international copyright and the structure of the main conventions. Following Chapter 2, which sets out the historic traditions of copyright, Chapter 3 describes the substance and structure of the principal international, regional, and bilateral conventions in the field of copyright and neighboring rights. Chapter 4 discusses the principles of territoriality and national treatment that underlie these conventions and examines the often highly complex issues of private international law: jurisdiction (choice of forum) and conflict of laws (choice of law). Chapter 5 concludes Part One with a discussion of so-called "scope" rules in the international conventions and in national law, which determine the points of attachment that allow foreign authors to enjoy local copyright protection.
Part Two offers a comparative overview of the substantive norms of copyright. Guided by the substantive minima of the main international conventions, this part describes and compares the rules on copyright and neigboring rights found in national laws. Chapter 6 depicts the rules on the subject matter of copyright and neighboring rights, Chapter 7 the rules on authorship and ownership. The terms of protection for copyright and neigboring rights are examined in Chapter 8. Chapter 9 describes the main economic rights protected under copyright and neighboring rights laws, while Chapter 10 focuses on moral rights. Chapter 11 considers limitations and exemptions, and Chapter 12 analyses copyright enforcement remedies and sanctions.

23-10-2010

European Copyright Code

Hugenholtz, P.

14-10-2010

Annotatie bij Hoge Raad 19 juni 2009 (BUMA / Chellomedia)

Hugenholtz, P.

'Openbaarmaking' als bedoeld in art. 12 Auteurswet omvat niet het uplinken en downlinken van gecodeerde programmasignalen die niet door het publiek worden ontvangen, maar uitsluitend door kabelkopstations of DTH-platforms die deze signalen decoderen door middel van professionele en niet voor de consument beschikbare decodeerapparatuur teneinde die signalen aan het (geabonneerde) kijkerspubliek door te geven.

14-10-2010

The Orphan Works Problem: The Copyright Conundrum of Digitizing Large-Scale Audiovisual Archives, and How to Solve it

Hugenholtz, P.

van Gompel, S.

This article examines the problem of 'orphan works' against the background of various projects for mass-digitization of audiovisual content. Orphan works are works for which the copyright owners cannot be identified or located. The fact that a particular work is 'orphaned' makes it impossible to clear the rights and to legally reutilize the work. This article describes and evaluates six different possible regulatory solutions to the orphan works problem, including extended collective licensing and compulsory licensing. The article concludes that if one wants to make the vast European audiovisual cultural heritage available for future usage, regulatory intervention is indispensable.

03-03-2010

Annotatie bij Hof van Justitie EG 9 oktober 2008 (Directmedia / Albert-Ludwigs-Universität)

Hugenholtz, P.

Onder 'opvraging' in de zin van art. 7 Databankrichtlijn valt ook het een voor een raadplegen van de gegevens in een databank vanaf een beeldscherm en het na controle overnemen van een substantieel deel van deze gegevens.

27-01-2010

De Google Book-schikking: de wereldliteratuur gelicentieerd

Hugenholtz, P.

Het Google Book project is de Bibliotheca Alexandrina van deze tijd. Meer dan tien miljoen boeken, waarvan vele van Nederlandse schrijvers, zijn binnen korte tijd digitaal ontsloten en doorzoekbaar gemaakt. Het project roept boeiende vragen op, niet alleen over de toekomst van de bibliotheel en uitgeverij, maar ook over het auteursrecht. In de Verenigde Staten hebben rechthebbenden het met Google op een akkoord gegooid. Wat zijn de auteursrechtelijke gevolgen van het Google Book Settlement voor Nederland?

11-12-2009

Annotatie bij Rb. 's-Gravenhage 11 februari 2009 (Wegener / Innoweb (Gaspedaal.nl))

Hugenholtz, P.

Gespecialiseerde ('dedicated') zoekmachine maakt inbreuk op sui generis databankenrecht dat rust op databanken die worden doorzocht. Het cumulatief effect van de vele zoekopdrachten die door gedaagde worden uitgevoerd is dat een substantieel deel van de databank van eiseres aan het publiek ter beschikking wordt gesteld.

02-12-2009

Guy Vandenberghe had gelijk

Hugenholtz, P.

Editorial

02-12-2009

Het Zwarte Schaep. Commercieel Portretrecht in de Periferie van het Recht van de Intellectuele Eigendom

Hugenholtz, P.

Het Schaep-arrest is in de Nederlandse IE-wereld destijds goed ontvangen. De erkenning van commerciële belangen als 'redelijke belangen' in de zin van art. 21 Aw sloot aan bij de groeiende behoeften van de entertainmentpraktijk, waarin topsporters, muzikanten en andere bekende Nederlanders (en buitenlanders) hun 'imagerechten' door middel van licentie- en sponsorcontracten te gelde pleegden te maken. In dit artikel wordt eerst de materiële vraag gesteld: valt het commercieel portretrecht naar huidig recht aan te merken als recht van intellectuele eigendom? Vervolgens wordt ingegaan op de meer interessante vraag of het commercieel portretrecht past in het systeem van het recht van de intellectuele eigendom.

03-11-2009

Harmonizing European Copyright Law: The Challenges of Better Lawmaking

Guibault, L.

Helberger, N.

Hugenholtz, P.

van Eechoud, M.

van Gompel, S.

Nobody likes today’s copyright law. Widespread unauthorized use of copyright material proliferates with impunity, while citizens and users protest that intrusive copyright and related rights law stifle cultural expression. Equipment manufacturers and intermediaries complain about yet more ’security’ features that complicate their products and services and encumber marketing, while content owners desperately want enforcement to work. And of course it is crucial that whatever regulatory instruments come into play must not age prematurely in Internet time. The European Union faces the daunting challenge of articulating coherent copyright policies that satisfy these contradictory multiple demands. Yet the legal framework must conform to the European Union’s remit of fostering economic growth in a common market, while respecting the national traditions of its still growing family of Member States. Clearly, an extraordinary balancing act is called for if justice is to be done to all of the private and public interests affected. So how has the European acquis communautaire scored on these issues so far? In this groundbreaking study the Institute for Information Law of the University of Amsterdam brings its extensive academic expertise to bear on this question. The authors scrutinize the present law as laid down in the seven copyright and related rights directives, against the background of the relevant international standards of the Berne Convention, the TRIPs agreement, and the WIPO Internet Treaties. They map out in detail the degree to which certain areas of copyright have been harmonized as they expose the gaps and inconsistencies in the acquis and the urgent unresolved issues that persist. They identify the EU’s ambitions in relation to its present and future competences (following the Lisbon Reform) to regulate copyright, and to its Better Regulation agenda. Following a comprehensive analysis of almost two decades of regulatory intervention, they move on to the salient current trends that point toward a more coherent and balanced European copyright law.

13-10-2009

Annotatie bij Gerechtshof Amsterdam 23 december 2008 (Intersong Basart / Hans van Hemert)

Hugenholtz, P.

Ontbinding van muziekuitgavecontract wegens wanprestatie muziekuitgever. Het gedurende vele jaren niet of nauwelijks promoten van de werken van de muziekauteur; het niet onderhouden van contact met de auteur en het niet-betalen van vergoedingen zijn aan te merken als wanprestatie en rechtvaardigen ontbinding van de overeenkomst. (art. 6:265 BW).

23-06-2009

Annotatie bij Voorzieningenrechter Rechtbank ‘s-Gravenhage 7 september 2006 (Converse / Footwear)

Hugenholtz, P.

Inbreuk op auteursrecht op ‘laarsgympen’. Vraag waar het ontwerp van de schoenen voor het eerst is gepubliceerd in de zin van art. 3 lid 3 Berner Conventie, hetgeen van belang is voor het bepalen van het land van oorsprong.

10-02-2009

Annotatie bij Gerechtshof ‘s-Gravenhage 28 september 2006 (Standaardcontract Sanoma)

Hugenholtz, P.

Toetsing van door Sanoma jegens auteurs gehanteerde standaardlicentievoorwaarden aan art. 6:240 BW. Modaliteiten van rechtenverlening vormen geen ‘kernbeding’ en zijn dus toetsbaar. Duur van exclusiviteit van licentie (18 maanden) onredelijk bezwarend bevonden.

10-02-2009

Never Forever: Why Extending the Term of Protection for Sound Recordings is a Bad Idea

Helberger, N.

Hugenholtz, P.

van Gompel, S.

This article critically examines the arguments put forward in favour of a term extension of related rights of phonogram producers. The authors conclude that there are no convincing reasons to extend the existing term of protection. The article also explains why the popular argument that a term extension would improve the situation of performers is probably a fallacy.

04-06-2008

Voorwoord en inhoud

Hugenholtz, P.

van Eijk, N.

15-05-2008

Conceiving an International Instrument on Limitations and Exceptions to Copyright

Hugenholtz, P.

Studie ondersteund door het Open Society Institute (OSI), 6 maart 2008.

The task of developing a global approach to limitations and exceptions is one of the major challenges facing the international copyright system today. This paper examines policy options and modalities for framing an international instrument on limitations and exceptions to copyright within the treaty obligations of the current international copyright system. We consider this international copyright acquis as our general starting point, and evaluate options for the design of such an instrument, including questions of political sustainability and institutional home.

25-03-2008

Geschillenbeslechting en collectief rechtenbeheer: Over tarieven, transparantie en tribunalen in het auteursrecht

Hins, A.

Hugenholtz, P.

Visser, D.

Onderzoek door Universiteit van Amsterdam (IViR) en Universiteit Leiden in opdracht van het WODC (Ministerie van Justitie).

Het collectieve rechtenbeheer in Nederland wordt gekenmerkt door wettelijke monopolies of feitelijke machtsposities met betrekking tot het licentiëren van auteursrechtelijk beschermde werken. Door dit gebrek aan marktwerking ontstaan problemen bij de tarifering. In dit onderzoek staat de vraag centraal of deze problemen door de invoering van een bijzondere geschillenregeling en eventuele flankerende maatregelen verlicht kunnen worden. Na een analyse van in Duitsland en Canada bestaande oplossingen én van de constitutionele (on)mogelijkheden in Nederland, wordt een oplossing 'op maat' geformuleerd, die evenredig is met de geschatte omvang van het probleem en aansluit bij de bestaande Nederlandse verhoudingen en de gegroeide praktijk. Deze oplossing bestaat uit een drietal componenten: 1. een transparantieplicht (verplichte openbaarmaking van tarieven); 2. wettelijke normering van tarieven en 3. een geschillenregeling.

26-02-2008

Memento

Hugenholtz, P.

Verkade, D.

Visser, D.

Spoor-bundel.

Een kort science-fictionverhaal over de thuiskopieheffing

06-02-2008

No Place Like Home for Making a Copy: Private Copying in European Copyright Law and Consumer Law

Helberger, N.

Hugenholtz, P.

This article examines the intersection between copyright law and consumer law relating to private copying in Europe. In doing so, we will query the effectiveness of copyright law and consumer law as legal instruments to protect consumers in their dealings with information suppliers. Our goal is to demonstrate that while copyright law in Europe does offer a measure of comfort to consumers, the legal instruments of European consumer law are potentially more effective in achieving the freedom to make private copies that European consumers generally expect.

24-01-2008

Study on the Implementation and Effect in Member States' Laws of Directive 2001/29/EC on the Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society

Guibault, L.

Helberger, N.

Hugenholtz, P.

Rieber-Mohn, T.

van Eechoud, M.

Westkamp, G.

Rapport aan de Europese Commissie, DG Interne Markt, februari 2007. Zie ook Part II: Country Reports on the Implementation of Directive 2001/29/EC in the Member States, G. Westkamp, Queen Mary Intellectual Property Research Institute, februari 2007.

This study, commissioned by the European Commission, examines the application of Directive 2001/29/EC in the light of the development of the digital market. Its purpose is to consider how Member States have implemented the Directive into national law and to assist the Commission in evaluating whether the Directive, as currently formulated, remains the appropriate response to the continuing challenges faced by the stakeholders concerned, such as rights holders, commercial users, consumers, educational and scientific users. As set out in specifications of the study set out by the Commission, its aim is "to assess the role that the Directive has played in fostering the digital market for goods and services in the four years since its adoption". The impact of the Directive on the development of digital (chiefly online) business models, therefore, will be the focal point of our enquiry throughout this study.

22-03-2007

The Recasting of Copyright & Related Rights for the Knowledge Economy

Guibault, L.

Helberger, N.

Hugenholtz, P.

van Eechoud, M.

van Gompel, S.

Rapport aan de Europese Commissie, DG Interne Markt, november 2006, 308 p.
Zie ook de executive summary.

Study carried out by the Institute for Information Law for the European Commission (DG Internal Market). Chapters 1 and 2 describe and examine the existing 'acquis communautaire' in the field of copyright and related (neighbouring) rights, with special focus on inconsistencies and unclarities. Chapters 3-6 deal with distinct issues that were identified a priori by the European Commission as meriting special attention: possible extension of the term of protection of phonograms (Chapter 3), possible alignment of the term of protection of co-written musical works (Chapter 4), the problems connected to multiple copyright ownership, including the issue of 'orphan works' (Chapter 5), and copyright awareness among consumers (Chapter 6). Chapter 7 provides an overall assessment of the benefits and drawbacks of the fifteen years of harmonisation of copyright and related rights in the EU and dwells on regulatory alternatives.

10-01-2007

Auteursrecht op (de geur van een) parfum, annotatie bij HR 16 juni 2006 (Kecofa / Lancôme)

Hugenholtz, P.

Nabootsing van een parfum; vraag of een geur(combinatie) auteursrechtelijke bescherming kan genieten; de omschrijving van 'werk' in art. 10 van de Auteurswet luidt algemeen en belet niet daaronder een geur(combinatie) te begrijpen; beslissend is of het gaat om een voortbrengsel dat vatbaar is voor menselijke waarneming en of het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft; dat het menselijk reukzintuig aan het vermogen tot het onderscheiden van geuren grenzen stelt, doet hieraan niet af, evenmin als de omstandigheid dat niet alle bepalingen en beperkingen in de Auteurswet op 'geurwerken' kunnen worden toegepast; de geur van een parfum mag niet worden vereenzelvigd met de reukstof(fen) die de geur teweegbrengen.

06-12-2006

European Copyright Law

Dreier, T.

Hugenholtz, P.

Concise IP Series, vol. 2, Kluwer Law International 2006, 476 pp.<br /> ISBN: 9041123849.

27-07-2006

The Future of the Public Domain - Identifying the Commons in Information Law

Guibault, L.

Hugenholtz, P.

The presence of a robust public domain is an essential precondition for cultural, social and economic development and for a healthy democratic process. But the public domain is under pressure as a result of the ongoing march towards an information economy.
This book takes a broad, 'information law' oriented approach towards the question of preservering the public domain, in which a wide range of interrelated legal questions converge.
Thirteen contributions from academia worldwide make up the present book, addressing the future of the public domain from a different angle. In addition, all authors were invited to reflect upon the notion and role of the public domain in the context of information law and policy.

16-06-2006

Auteursrecht op informatie: Auteursrechtelijke bescherming van feitelijke gegevens en gegevensverzamelingen in Nederland, de Verenigde Staten en West-Duitsland. Een rechtsvergelijkend onderzoek

Hugenholtz, P.

Proefschrift, Amsterdam Academic Archive serie, Amsterdam: AUP, 2005.
ISBN 9053568492.

Het proefschrift Auteursrecht op informatie is onlangs opnieuw verschenen bij Amsterdam University Press in de Amsterdam Academic Archive serie. In deze serie worden kwalitatief hoogwaardige wetenschappelijke uitgaven die niet meer leverbaar zijn, opnieuw in de handel gebracht.
Auteursrecht op informatie werd voor het eerst gepubliceerd in 1989, zeven jaar voor de aanvaarding van de Europese Databankrichtlijn en tien jaar voordat in Nederland het 'databankenrecht' in werking trad. Het boek bewijst dat databanken en andere gegevensverzamelingen ook zonder de kunstgreep van een sui generis recht juridische bescherming kunnen vinden. Nu het databankenrecht weer ter discussie staat, heeft het boek een nieuwe actualiteit gekregen.

03-02-2006

Een overbodige richtlijn

Hugenholtz, P.

Kritisch commentaar op de Europese Handhavingsrichtlijn, die voorziet in harmonisatie van civielrechtelijke rechtsmiddelen en sancties in zaken van IE-inbreuk. De richtlijn gaat verder dan nodig is; zij richt zich niet alleen tegen piraterij, maar ook tegen 'gewone' (misschien wel bona fide) inbreuk. Verder bestaan ernstige twijfels over de subsidiariteit en proportionaliteit van de richtlijn.

17-01-2006

The Implementation of Directive 2001/29/EC in The Netherlands

Hugenholtz, P.

Overview of the transposition of the European Copyright (InfoSoc) Directive into Dutch law. To say that the Dutch legislature has enthusiastically embraced the Directive would be overstating it. In respect of the economic rights harmonized by the Directive, the Dutch lawmaker has acted conservatively, and transposed the norm of the Directive only insofar as amendment of existing national provisions was deemed inevitable. The legislature has been more forthcoming in the area of exceptions. Six new limitations, all rubberstamped by the Directive, have been introduced, while the scope of several others has been expanded.

15-12-2005

Copyright without Frontiers: is there a Future for the Satellite and Cable Directive?

Hugenholtz, P.

Proceedings of the conference organised by the Institute of European Media Law (EMR) in cooperation with the European Academy of Law Trier (ERA), Schriftenreihe des Instituts für Europäisches Medienrecht (EMR).

Critical evaluation of the European Satellite and Cable Directive, guided by the European Commission's review report. What has been the impact of the Directive on the European market for satellite and cable television services? What will the future bring for the Directive in a world where wired and wireless broadband media are rapidly converging?

15-12-2005

‘Football fixtures, horseraces and spinoffs: the ECJ domesticates the database right’

Hugenholtz, P.

On November 9, 2004 the ECJ handed down four important decisions on the interpretation of the sui generis database right of the European Database Directive. In the first place, they hold that investment in 'creating' data, e.g. by drawing up a list of sporting events, does not count towards 'substantial investment', thereby denying protection to such 'single-source' data as football fixtures and horseracing schedules. By making a distinction between 'created' and 'obtained' data, the ECJ embraces one of the main arguments underlying the 'spin-off theory'. In the second place, the ECJ clarifies that in determining infringement the economic value of the appropriated data is irrelevant.

23-03-2005

De gevolgen voor het omroepbladenmonopolie, annotatie bij Europese Hof van Justitie 9 november 2004 (British Horseracing/William Hill)

Hugenholtz, P.

De vier arresten van het Hof van Justitie maken duidelijk dat er geen databankenrecht bestaat op de programmagegevens van de omroep. Bovendien laat de Databankrichtlijn geen ruimte meer voor geschriftenbescherming van databanken; de richtlijn is in Nederland dus verkeerd geïmplementeerd. Conclusie: de programmagegevens behoren niet langer te zijn beschermd.

18-02-2005

De toekomst van het auteursrecht: DRM met een vriendelijk gezicht?

Hugenholtz, P.

Lezing gehouden tijdens symposium De toekomst van het auteursrecht, georganiseerd door XS4ALL, Amsterdam, 15 oktober 2004. Zie ook deze website voor de andere bijdragen aan dit symposium: http://www.auteursrechtsymposium.nl/img/boekje.pdf

18-02-2005

Abuse of Database Right. Sole-source information banks under the EU Database Directive.

Hugenholtz, P.

Paper presented at Conference 'Antitrust, Patent and Copyright', École des Mines/UC Berkeley, Paris, January 15-16, 2004.

18-02-2005

Het Europese Databankenrecht. Acht jaar later - en nu?

Hugenholtz, P.

Acht jaar na de aanvaarding van de Europese Databankrichtlijn zijn de contouren van het nieuwe recht sui generis nog steeds onduidelijk. Kernbegrippen, zoals de definitie van 'databank' en de eis van 'substantiële investering', worden in de Europese rechtspraak en rechtsleer verschillend geduid. Conclusies over het nuttig effect van de richtlijn zijn vooralsnog niet te trekken.

16-02-2005

Copyright contract law: towards a statutory regulation?

Guibault, L.

Hugenholtz, P.

Study conducted on commission for the department of Scientific Research and Documentation Centre (WODC) of the Dutch Ministry of Justice,August 2004 (Text in the Dutch language).

06-08-2004

Auteurscontractenrecht: naar een wettelijke regeling?

Guibault, L.

Hugenholtz, P.

Onderzoek in opdracht van het WODC (Ministerie van Justitie), augustus 2004.

Deze studie, die is verricht in opdracht van het WODC (Ministerie van Justitie), strekt ertoe de behoefte aan specifieke wettelijke maatregelen in Nederland te inventariseren. In het onderzoek ligt het accent op de vanuit auteursrechtelijk of nabuurrechtelijk oogpunt meest wezenlijke aspecten van de exploitatieovereenkomst: formele vereisten, de omvang en interpretatie van de rechtenverlening, het recht op vergoeding, derdenwerking van de rechtenverlening en de mogelijkheid van herziening en beëindiging van de overeenkomst. Op basis van de bevindingen worden de hoofdlijnen van een mogelijke wettelijke regeling geschetst.

21-07-2004

Auteursrecht contra informatievrijheid in Europa

Hugenholtz, P.

07-01-2004

Het mobiele internet

Hugenholtz, P.

De koppeling van mobiele telecommunicatiediensten met het 'vaste' internet - kortweg 'het mobiele internet' - roept boeiende auteursrechtelijke vragen op. Is de doorgifte van pagina's afkomstig van het internet aan te merken als openbaarmaking, waarvoor afzonderlijk toestemming vereist is? Is het geschikt maken van webpagina's voor mobiel gebruik ('conversie') ongeoorloofde verveelvoudiging, of wellicht zelfs in strijd met morele rechten? Hoe zit het met de aansprakelijkheid van aanbieders van mobiele internetdiensten? Een verkennende beschouwing.

09-10-2003

Online Service Provider Liability for Copyright Infringement

Hugenholtz, P.

Koelman, K.

Studie in opdracht van de WIPO, Geneve, december 1999.

15-08-2003

Program Schedules, Event Data and Telephone Subscriber Listings under the Database Directive - The ‘Spin-Off’ Doctrine in the Netherlands and elsewhere in Europe

Hugenholtz, P.

Paper presented at Eleventh Annual Conference on International IP Law & Policy.

Seven years after the adoption of the EC Database Directive, the contours of the new database right remain difficult to draw, and shrouded in controversy. One of many crucial questions soon to be addressed by the European Court of Justice concerns the 'substantial investment' test. The Directive requires that such investment be made in the 'obtaining, verification or presentation of the contents' of the database. Does this mean that the investment must be aimed at producing a database, or can data compilations that are generated as mere 'spin-offs' of other activities, such as program schedules and event data listings, also benefit from sui generis protection?

16-06-2003

De spin-off theorie uitgesponnen

Hugenholtz, P.

De 'spin-off theorie', die leert dat er geen databankenrecht rust op feitenverzamelingen die als bijproduct tot stand komen, is door mythes omgeven. Mythe 1: het zou hier gaan om een uniek Nederlands hersenspinsel. Mythe 2: de Databankrichtlijn biedt voor deze theorie geen enkel aanknopingspunt. Mythe 3: de Hoge Raad zou er onlangs mee hebben afgerekend. In dit artikel wordt de spin-off theorie ontmythologiseerd, van onzuiverheden ontdaan, in een nieuw jasje gestoken en een grote toekomst voorspeld.

19-09-2002

The patentability of computer programs

Bakels, R.B.

Hugenholtz, P.

Studie in opdracht van het Europees Parlement (april 2002).

Dit rapport is het resultaat van een korte-termijn studie in opdracht van het Europees Parlement over de vraag of het wenselijk is om te komen tot wetgeving op Europees niveau op het gebied van software-octrooien.  Het rapport omvat een vergelijkende analyse van het geldend recht, en van de voor- en nadelen van software-octrooien zoals die naar voren komen uit de huidige praktijk in de lidstaten van de EU, de Verenigde Staten en Japan. Behalve aan octrooien op software wordt ook aandacht besteed aan octrooien op het nauw verwante gebied van "business methods".

25-07-2002

Study on the conditions applicable to contracts relating to intellectual property in the European Union

Berghuis, M.

Guibault, L.

Hugenholtz, P.

Vermunt, M.A.R.

Eindrapport, studie in opdracht van de EG, mei 2002.

The cross-border exploitation of copyrighted works or performances has increased dramatically in recent years. This development is evident in respect of such ‘borderless’ media such as broadcasting and information services provided online. However, more traditional sectors of the information and entertainment industries, such as book publishing and film production, are also undergoing a process of rapid internationalisation, particularly within the European Union. As a consequence, contractual relationships between authors or performers on the one hand, and publishers, broadcasters or producers on the other hand, are increasingly taking on an international dimension. In view of the differences that presently exist at the national level regarding the law applicable to copyright contracts, this process of internationalisation has, inevitably, prompted the question whether some form of harmonisation at the European level is called for. This is the central question of this study.

27-06-2002

De overheid en het publiek domein van informatie voor wetenschappelijk onderzoek

Dommering, E.

Hugenholtz, P.

Kabel, J.

In: De publieke dimensie van kennis, Voorstudies en achtergronden (V110),  WRR-rapport, H. Dijstelbloem en C.J.M. Schuijt (red), Den Haag: Sdu Uitgevers, 2002, p. 249-308.

07-05-2002

Annotatie bij Hoge Raad 29 juni 2001 (Impaq / Hasbro)

Hugenholtz, P.

Zaaknummer C99/218HR.

11-02-2002

The Electronic Rights War. Who owns the rights to new digital uses of existing works of authorship?

Hugenholtz, P.

15-12-2001

Kennisinstellingen en informatiebeleid. Lusten en lasten van de publieke taak

Alberdingk Thijm, Chr. A.

Hugenholtz, P.

Kabel, J.

Met medewerking van D.J.B. Bosscher.<br /> Amsterdam: Otto Cramwinckel 2001.

21-11-2001

Europe's Database Experiment

Hugenholtz, P.

Maurer, S.

Onsrud, H.

27-10-2001

Study on the use of conditional access systems for reasons other than the protection of remuneration, to examine the legal and the economic implications within the Internal Market and the need of introducing specific legal protection

Helberger, N.

Hugenholtz, P.

van Eijk, N.

The study offers an analysis of the use of conditional access systems for other reasons than the protection of remuneration interests. The report also examines the need to provide for additional legal protection by means of a Community initiative, such as a possible extension of the Conditional Access Directive. The report will give a legal and economic analysis of the most important non-remuneration reasons to use conditional access (CA), examine whether services based on conditional access for these reasons are endangered by piracy activities, to what extent existing legislation in the Member States provides for sufficient protection, and what the possible impact of the use of conditional access is on the Internal Market. Furthermore, the study analysis the specific legislation outside the European Union, notably in Australia, Canada, Japan and the US, as well as the relevant international rules at the level of the EC, WIPO and the Council of Europe.

06-08-2001

Elektronische handel en intellectuele eigendom

Hugenholtz, P.

Themanummer E-commerce

Overzicht van actuele problemen op het raakvlak van e-commerce en intellectuele eigendom. Centraal staat het auteursrecht, dat dankzij de Europese Auteursrechtrichtlijn een herzieningsoperatie te wachten staat. Tevens komt aan de orde het databankenrecht, dat wij eveneens aan een Europese richtlijn hebben te danken. Tenslotte wordt aandacht besteed aan het octrooirecht, dat op het terrein van de e-commerce een onverwachte (en door velen ongewenste) hoofdrol dreigt te gaan vervullen.

02-07-2001

Haalt de Auteurswet 2012?

Hugenholtz, P.

Essay verschenen in het Jaarverslag 2000 van het Nederlands Uitgeversverbond, p. 56-61.

10-05-2001

Over cumulatie gesproken

Hugenholtz, P.

Bijdrage aan Symposium Intellectuele Eigendom (Brinkhof-symposium), Den Haag, 9 mei 2000.

15-01-2001

Brussels broddelwerk. Recht en krom in de auteursrechtrichtlijn

Hugenholtz, P.

Op 28 september 2000 heeft de Raad van de Europese Unie - na moeizaam verlopen onderhandelingen tussen de lidstaten en de Europese Commissie - het Gemeenschappelijk Standpunt inzake de Auteursrechtrichtlijn formeel vastgesteld. Definitieve aanvaarding is in het voorjaar van 2001 te verwachten, zodra het Europese Parlement de richtlijn in tweede lezing heeft goedgekeurd. De zware politieke strijd die aan het Gemeenschappelijk Standpunt is vooraf gegaan, is van de tekst van de richtlijn duidelijk af te zien. Politieke compromissen zijn verstopt in een veelheid van overwegingen en moeilijk te duiden wetsartikelen. De lidstaten zullen aan de implementatie een flinke kluif hebben. In dit artikel zal eerst de wordingsgeschiedenis van de richtlijn worden geschetst en vervolgens worden ingegaan op de door de richtlijn geharmoniseerde rechten. (De wettelijke beperkingen en de bescherming van technologische voorzieningen komen aan bod in de bijdragen van Visser resp. Koelman elders in hetzelfde nummer.)

03-01-2001

De wettelijke beperkingen beperkt. De WTO geeft de driestappentoets tanden

Hugenholtz, P.

Op 27 juli 2000 deed het Dispute Settlement Body van de Wereldhandelsorganisatie een baanbrekende uitspraak over de ‘driestappentoets’ van art. 13 van het TRIPs-verdrag. Wettelijke beperkingen van het auteursrecht zijn slechts toegelaten in (1) bijzondere gevallen, voorzover zij (2) niet in strijd zijn met de normale exploitatie van het werk en (3) de legitieme belangen van de rechthebbende niet op onredelijke wijze schaden. Volgens het DSB voldoet een Amerikaanse wetsbepaling die het ten gehore brengen van muziek afkomstig van radio of televisie in horecagelegenheden en winkels binnen zekere grenzen vrijlaat, niet aan deze vereisten. De Verenigde Staten dienen hun auteurswet aan te passen. Wie volgt?

13-12-2000

Why the Copyright Directive is Unimportant, and Possibly Invalid

Hugenholtz, P.

Opinion.

11-10-2000

The New Database Right: Early Case Law from Europe

Hugenholtz, P.

Paper presented at Ninth Annual Conference on International IP Law & Policy, Fordham University School of Law, New York, 19-20 April 2001.

More than five years have passed since the European Database Directive was adopted on 11 March 1996. Implementation of the Directive into national law was completed in the 1997-2000 period. Since implementation at least 25 court decisions dealing with the new database right have been reported, mostly from courts in Germany, the Netherlands and France.

01-05-2000

The Great Copyright Robbery. Rights allocation in a digital environment

Hugenholtz, P.

Presentatie op congres A Free Information Ecology in a Digital Environment Conference, New York University School of Law, 2 april 2000.

In the shadows of the ‘copyright grab’ that is currently taking place at the European and international political level, a massive confiscation of authors' rights, possibly much more destructive to society, is taking place. Media concentration, media convergence and the lure of multimedia product development have inspired media companies all over the world to redraft their standard publishing or production contracts in such a way as to effectively strip the authors of their pecuniary rights entirely. Authors have a simple choice: sign away their rights or starve. This paper examines the allocation of rights between independent authors and producers from a mainly historical perspective, and proposes several author-protective strategies, including legislative measures.

05-04-2000

Copyright and Freedom of Expression in Europe

Hugenholtz, P.

Can the rising tide of copyright and related rights be stopped? Recent court decisions from Europe seem to suggest that freedom of expression and information, as guaranteed inter alia by the European Convention on Human Rights (ECHR), may limit overbroad protection. Contains description of constitutional framework of copyright in Europe, introduction to Article 10 ECHR, overview of copyright v. free speech case law in Europe (focus on Germany, Netherlands and France), analysis of relevant ECHR case law, and conclusions.

05-04-2000

Recept, Gerecht en Auteursrecht

Hugenholtz, P.

14-03-2000

Implementing the Database Directive

Hugenholtz, P.

In: Intellectual Property and Information Law, Essays in Honour of Herman Cohen Jehoram, Jan J.C. Kabel and Gerard J.H.M. Mom (eds.), The Hague/London/Boston: Kluwer Law International 1998, p. 183-200

13-03-2000

Fear and Greed in Copyright City

Hugenholtz, P.

Keynote speech at IMPRIMATUR Fourth Consensus Forum, "Contracts and Copyright: The Legal Framework for Future Electronic Copyright Management", Londen, 2-3 juli 1998.

13-03-2000

Sleeping with the Enemy. Over de verhouding tussen auteurs en exploitanten in het auteursrecht

Hugenholtz, P.

Rede, in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van eht ambt van Hoogleraar in het Informatierecht, in het bijzonder Auteursrecht, aan de Universiteit van Amsterdam op 24 november 1999.

 

De proliferatie van het auteursrecht, waarmee de opkomst van de ‘informatiemaatschappij’ gepaard is gegaan, gaat ten koste van de auteur. Op politiek niveau hebben de exploitanten het voor het zeggen; naar de auteurs wordt niet meer geluisterd. Door de voortgaande mediaconcentratie dreigt de positie van de auteurs ten opzichte van de exploitanten verder ondermijnd te worden. Auteurs worden steeds vaker gedwongen hun auteursrechten over te dragen, zonder dat zij evenredig van de nieuwe exploitatiemogelijkheden profiteren. In omringende landen genieten auteurs sinds jaar en dag wettelijke bescherming tegen het ‘weggeven’ van hun rechten aan de exploitanten. Hoog tijd om ook in Nederland de auteurs te hulp te schieten.

30-11-1999

Copyright Aspects of Caching

Hugenholtz, P.

DIPPER (Digital Intellectual Property Practice Economic Report) Legal Report, 30 September 1999. Het DIPPER-rapport is in geactualiseerde en ingekorte vorm gepubliceerd in EIPR 2000-10, p. 482-493.

Studie naar auteursrechtelijke aspecten van (proxy- en client-) caching, geschreven in opdracht van de Europese Commissie in het kader van het Esprit-programma. De nadruk ligt op huidig en toekomstig Europees en Amerikaans recht. Bevat een afdeling over de aansprakelijkheid van Internet (access) providers, en een bespreking van verschillende mogelijke oplossingen.

30-09-1999

Het Internet: het auteursrecht voorbij?

Hugenholtz, P.

Preadvies voor de Nederlandse Juristenvereniging 1998.

Een uitvoerige studie over de toekomst van het auteursrecht. De schrijver behandelt onder meer: het uitdijende reproductierecht, het einde van de territorialiteit, aansprakelijkheid van service providers en alternatieven voor het auteursrecht.

07-09-1999

Het wetsvoorstel implementatie databankrichtlijn

Hugenholtz, P.

Op 20 juli 1998 is bij de Tweede Kamer ingediend een wetsvoorstel tot aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan de Europese Databankrichtlijn. Het voorstel strekt tot invoering van een afzonderlijke wet (een nieuwe Wet bescherming producent van databanken), waarin het sui generis databankrecht zijn beslag zal krijgen. Daarnaast voorziet het voorstel in aanpassing van de Auteurswet 1912. In dit artikel worden de hoofdlijnen van het wetsvoorstel besproken.

07-09-1999

De Databankrichtlijn eindelijk aanvaard. Een zeer kritisch commentaar

Hugenholtz, P.

Kritische analyse van de Europese Databankrichtlijn. De Richtlijn biedt de producenten van databanken veel bescherming, maar houdt nauwelijks rekening met de belangen van concurrenten, intermediairs en eindgebruikers. Voor Nederland betekent het sui generis extractierecht, dat de kern van de Richtlijn vormt, waarschijnlijk het einde van de aloude geschriftenbescherming.

07-09-1999

Code as code, or the end of intellectual property as we know it

Hugenholtz, P.

In this article two potential substitutes for the copyright regime will be described: contract law and information technology. The combination of both instruments poses a direct threat to the copyright system, as we know it. Contract and ‘code’ combined have the capability of making copyright and its set of statutory limitations largely redundant, and may require an entire new body of information law to safeguard the public domain.

07-09-1999

Adapting copyright to the information superhighway

Hugenholtz, P.

Amsterdam 6-7 July 1995

07-09-1999

Copyright and electronic document delivery services

Hugenholtz, P.

07-09-1999

Commentaar bij Rb. 's-Gravenhage 9 juni 1999 (Scientology / XS4ALL)

Hugenholtz, P.

Naar dit vonnis werd door liefhebbers van het (auteurs)recht en het Internet reikhalzend uitgezien. Zou de Haagse rechtbank zich aansluiten bij het spraakmakende vonnis in kort geding, dat door de Haagse president in 1996 gewezen werd? Of zouden de service providers als nog moeten boeten voor de Scientology-pesterij waaraan een aantal van hun abonnees zich destijds te buiten was gegaan? Het is van beide een beetje geworden.

01-07-1999

Fierce Creatures. Copyright Exemptions: Towards Extinction?

Hugenholtz, P.

Keynote speech, IFLA/IMPRIMATUR Conference, "Rights, Limitations and Exceptions: Striking a Propert Balance", Amsterdam, 30-31 oktober 1997.

02-11-1997

Copyright and multimedia. Licensing in the digital era

Hugenholtz, P.

Congreso Europeo Derecho Sobre Audiovisual, Sevilla, 23-26 oktober 1996.

In this article a number of the most relevant legal issues for the emerging multimedia industry will be identified. The main focus will be on the complicated licensing problems involved in producing and publishing multimedia programmes.

30-10-1996

Het einde van het omroepbladenmonopolie nadert

Hugenholtz, P.

Dankzij het auteursrecht met ongekeerde bewijslast zijn de programmagegevens van de publieke omroep gedurende vele jaren waterdicht beschermd geweest. Commerciële omroepbladen zijn telkens met groot succes uit de markt geweerd. Door het recente Magill-arrest en de aanstaande Databank-richtlijn lijken de kansen voor de uitgevers te keren. Het einde van het omroepbladenmonopolie nadert.

06-07-1995

Verkenning juridische mogelijkheden en economische effecten

Breemen, V.

Brom, M.

Hugenholtz, P.

Poort, J.

van der Noll, R.

01-01-1970

Verkenning juridische mogelijkheden en economische effecten

Breemen, V.

Brom, M.

Hugenholtz, P.

Poort, J.

van der Noll, R.

01-01-1970

Meer Publicaties