Knock Knock Who’s There? Tussenpersonen, persoonsgegevens en de kunst van het juiste evenwicht external link

Ars Aequi, iss. : april, pp: 279-288, 2022

Abstract

Wat te doen als je op Twitter door een anoniem profiel voor rotte vis wordt uitgemaakt? Het Nederlandse recht biedt verschillende mogelijkheden om identificerende gegevens te verkrijgen van internettussenpersonen. Maar hoe wordt de afweging met de bescherming van de persoonsgegevens van de anonymus gemaakt? Hoe verhoudt het recht op een doeltreffende voorziening in rechte zich tot het gegevensbeschermingsrecht? Het Hof van Justitie schrijft voor dat bij botsende fundamentele rechten het ‘juiste evenwicht’ moet worden gevonden. Dat blijkt de Nederlandse rechter nog niet zo eenvoudig te vinden, zo wordt duidelijk bij de bespreking van het Dutch FilmWorks-arrest in dit artikel.

frontpage, persoonsgevens, Privacy

Bibtex

Article{nokey, title = {Knock Knock Who’s There? Tussenpersonen, persoonsgegevens en de kunst van het juiste evenwicht}, author = {Alberdingk Thijm, Chr. A.}, url = {https://www.ivir.nl/nl/aa_2022/}, year = {0408}, date = {2022-04-08}, journal = {Ars Aequi}, issue = {april}, abstract = {Wat te doen als je op Twitter door een anoniem profiel voor rotte vis wordt uitgemaakt? Het Nederlandse recht biedt verschillende mogelijkheden om identificerende gegevens te verkrijgen van internettussenpersonen. Maar hoe wordt de afweging met de bescherming van de persoonsgegevens van de anonymus gemaakt? Hoe verhoudt het recht op een doeltreffende voorziening in rechte zich tot het gegevensbeschermingsrecht? Het Hof van Justitie schrijft voor dat bij botsende fundamentele rechten het ‘juiste evenwicht’ moet worden gevonden. Dat blijkt de Nederlandse rechter nog niet zo eenvoudig te vinden, zo wordt duidelijk bij de bespreking van het Dutch FilmWorks-arrest in dit artikel.}, keywords = {frontpage, persoonsgevens, Privacy}, }

Annotatie HvJ EU 2 oktober 2018 (Ministerio Fiscal) external link

Nederlandse Jurisprudentie, num: 28, pp: 3753-3754, 2020

Abstract

Toegang tot door elektronische communicatiedienstaanbieder verwerkte persoonsgegevens alleen gerechtvaardigd als het om ernstig delict gaat. Identificatiegegevens op SIMkaart van gestolen mobiele telefoon ook bij lichtere vormen van criminaliteit toegestaan toegestaan omdat deze op zich zelf geen inzicht geven in de privé communicatie.

Annotaties, elektronische communicatie, frontpage, persoonsgevens, Privacy

Bibtex

Article{Dommering2020h, title = {Annotatie HvJ EU 2 oktober 2018 (Ministerio Fiscal)}, author = {Dommering, E.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_232.pdf}, year = {0721}, date = {2020-07-21}, journal = {Nederlandse Jurisprudentie}, number = {28}, abstract = {Toegang tot door elektronische communicatiedienstaanbieder verwerkte persoonsgegevens alleen gerechtvaardigd als het om ernstig delict gaat. Identificatiegegevens op SIMkaart van gestolen mobiele telefoon ook bij lichtere vormen van criminaliteit toegestaan toegestaan omdat deze op zich zelf geen inzicht geven in de privé communicatie.}, keywords = {Annotaties, elektronische communicatie, frontpage, persoonsgevens, Privacy}, }