Annotatie bij Hoge Raad 12 december 2021 (SENA/Organisatoren Dance Events) external link

Auteursrecht, iss. : 2, num: 4, pp: 107-109, 2022

Abstract

De zaak draait om de hoogte van de billijke vergoeding voor openbaarmaking van commerciële fonogrammen tijdens dance-evenementen. De Hoge Raad bekrachtigt het arrest van het gerechtshof Den Haag, dat tot uitgangspunt had genomen dat tussen de ‘ticketprijs’ en de ‘prijs per bezoeker’ geen recht evenredig verband bestaat.

Annotaties, Auteursrecht, billijke vergoeding, frontpage, muziek, openbaarmaking

Bibtex

Article{nokey, title = {Annotatie bij Hoge Raad 12 december 2021 (SENA/Organisatoren Dance Events)}, author = {Poort, J.}, url = {https://www.ivir.nl/annotatie_auteursrecht_2022_2/}, year = {0607}, date = {2022-06-07}, journal = {Auteursrecht}, issue = {2}, number = {4}, abstract = {De zaak draait om de hoogte van de billijke vergoeding voor openbaarmaking van commerciële fonogrammen tijdens dance-evenementen. De Hoge Raad bekrachtigt het arrest van het gerechtshof Den Haag, dat tot uitgangspunt had genomen dat tussen de ‘ticketprijs’ en de ‘prijs per bezoeker’ geen recht evenredig verband bestaat.}, keywords = {Annotaties, Auteursrecht, billijke vergoeding, frontpage, muziek, openbaarmaking}, }

Annotatie bij Rb. Amsterdam 27 augustus 2018 (Rutten / RF Mediaproducties) external link

AMI, vol. 2018, num: 6, pp: 257, 2019

Auteursrecht, foto's, frontpage, inbreuk, openbaarmaking

Bibtex

Article{vanGompel2019b, title = {Annotatie bij Rb. Amsterdam 27 augustus 2018 (Rutten / RF Mediaproducties)}, author = {van Gompel, S.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_AMI_2018_6_257.pdf}, year = {0118}, date = {2019-01-18}, journal = {AMI}, volume = {2018}, number = {6}, pages = {257}, keywords = {Auteursrecht, foto's, frontpage, inbreuk, openbaarmaking}, }

Tentoonstellen van ongepubliceerde brieven: Annotatie bij Hof Amsterdam 6 februari 2018 (Anne Frank Stichting / Anne Frank-Fonds) external link

AMI, vol. 2018, num: 5, pp: 203-206, 2018

Auteursrecht, frontpage, openbaarmaking

Bibtex

Article{Kabel2018d, title = {Tentoonstellen van ongepubliceerde brieven: Annotatie bij Hof Amsterdam 6 februari 2018 (Anne Frank Stichting / Anne Frank-Fonds)}, author = {Kabel, J.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_AMI_2018_5.pdf}, year = {1030}, date = {2018-10-30}, journal = {AMI}, volume = {2018}, number = {5}, pages = {203-206}, keywords = {Auteursrecht, frontpage, openbaarmaking}, }