Naar een algemeen transparantiebeginsel? : Bespreking van het preadvies van A.W.G.J. Buijze voor de VAR 2022 external link

Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, iss. : 5, num: 141, pp: 265-271, 2022

frontpage, openbaarheid, Overheidsinformatie, Privacy, transparantie

Bibtex

Article{nokey, title = {Naar een algemeen transparantiebeginsel? : Bespreking van het preadvies van A.W.G.J. Buijze voor de VAR 2022}, author = {Dommering, E.}, url = {https://www.ivir.nl/ntb_2022_5_141/}, year = {0607}, date = {2022-06-07}, journal = {Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht}, issue = {5}, number = {141}, keywords = {frontpage, openbaarheid, Overheidsinformatie, Privacy, transparantie}, }

Openbaarheid van tarieven en licentievoorwaarden van cbo’s external link

AMI, vol. 2019, num: 1, pp: 1-8, 2019

Abstract

Op grond van de Wet toezicht zijn collectieve beheersorganisaties verplicht ‘standaardlicentieovereenkomsten en normaal toepasselijke tarieven’ actief openbaar te maken. Over de betekenis en reikwijdte van deze verplichting bestaat in Nederland onduidelijkheid en zelfs onenigheid, maar (nog) geen jurisprudentie. In dit artikel wordt gepoogd om, mede aan de hand van een analyse van de rechtsgronden van deze verplichting, te komen tot een juiste en in de praktijk hanteerbare interpretatie van de openbaarheidsplicht.

Auteursrecht, collectieve beheersorganisaties, frontpage, licenties, openbaarheid, tarieven

Bibtex

Article{Hugenholtz2019b, title = {Openbaarheid van tarieven en licentievoorwaarden van cbo’s}, author = {Hugenholtz, P.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/AMI_2019_1_PBH.pdf}, year = {0221}, date = {2019-02-21}, journal = {AMI}, volume = {2019}, number = {1}, pages = {1-8}, abstract = {Op grond van de Wet toezicht zijn collectieve beheersorganisaties verplicht ‘standaardlicentieovereenkomsten en normaal toepasselijke tarieven’ actief openbaar te maken. Over de betekenis en reikwijdte van deze verplichting bestaat in Nederland onduidelijkheid en zelfs onenigheid, maar (nog) geen jurisprudentie. In dit artikel wordt gepoogd om, mede aan de hand van een analyse van de rechtsgronden van deze verplichting, te komen tot een juiste en in de praktijk hanteerbare interpretatie van de openbaarheidsplicht.}, keywords = {Auteursrecht, collectieve beheersorganisaties, frontpage, licenties, openbaarheid, tarieven}, }