Online prijsdiscriminatie: heeft iedereen zijn prijs? external link

frontpage, online prijsdiscriminatie

Bibtex

Presentation{nokey, title = {Online prijsdiscriminatie: heeft iedereen zijn prijs?}, author = {Poort, J. and Zuiderveen Borgesius, F.}, url = {https://www.ivir.nl/prijsdiscriminatie-aac/}, year = {0317}, date = {2022-03-17}, keywords = {frontpage, online prijsdiscriminatie}, }

Prijsdiscriminatie, privacy en publieke opinie external link

Ars Aequi, vol. 2019, pp: 580-590, 2019

Abstract

Webwinkels zijn technisch in staat om elke consument een andere prijs aan te bieden: online prijsdiscriminatie. Dit artikel bespreekt twee enquêtes over dergelijke praktijken die zijn gehouden onder de Nederlandse bevolking en onderzoekt de implicaties van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor online prijsdiscriminatie.

AVG, frontpage, online prijsdiscriminatie, Privacy

Bibtex

Article{Poort2019c, title = {Prijsdiscriminatie, privacy en publieke opinie}, author = {Poort, J. and Zuiderveen Borgesius, F.}, url = {https://arsaequi.nl/product/prijsdiscriminatie-privacy-en-publieke-opinie/}, year = {0704}, date = {2019-07-04}, journal = {Ars Aequi}, volume = {2019}, pages = {580-590}, abstract = {Webwinkels zijn technisch in staat om elke consument een andere prijs aan te bieden: online prijsdiscriminatie. Dit artikel bespreekt twee enquêtes over dergelijke praktijken die zijn gehouden onder de Nederlandse bevolking en onderzoekt de implicaties van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor online prijsdiscriminatie.}, keywords = {AVG, frontpage, online prijsdiscriminatie, Privacy}, }

Online prijsdiscriminatie en de Algemene Verordening Gegevensbescherming external link

algemene verordening gegevensbescherming, frontpage, online prijsdiscriminatie, Privacy

Bibtex

Chapter{Borgesius2017f, title = {Online prijsdiscriminatie en de Algemene Verordening Gegevensbescherming}, author = {Zuiderveen Borgesius, F. and Poort, J.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Prijsdiscriminatie.pdf}, year = {1128}, date = {2017-11-28}, keywords = {algemene verordening gegevensbescherming, frontpage, online prijsdiscriminatie, Privacy}, }