Annotatie bij Hoge Raad 13 oktober 2015 external link

Nederlandse Jurisprudentie, num: 48, pp: p. 6223, 2016

Abstract

Journalist mag een identiteitsbewijs alleen in het kader van de nieuwsgaring vervalsen als er objectief gezien geen legaal middel voor handen is en het nieuwsgaringsbelang heel hoog is.

Art. 10 EVRM, frontpage, Journalistiek, Mediarecht, nieuwsgaring, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Article{Dommering2016b, title = {Annotatie bij Hoge Raad 13 oktober 2015}, author = {Dommering, E.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2016_469.pdf}, year = {1208}, date = {2016-12-08}, journal = {Nederlandse Jurisprudentie}, number = {48}, abstract = {Journalist mag een identiteitsbewijs alleen in het kader van de nieuwsgaring vervalsen als er objectief gezien geen legaal middel voor handen is en het nieuwsgaringsbelang heel hoog is.}, keywords = {Art. 10 EVRM, frontpage, Journalistiek, Mediarecht, nieuwsgaring, Vrijheid van meningsuiting}, }