Evaluatie PNR Wet external link

Irion, K., Es, R. van, Meeren, K. van der & Dijkman, D.
2021

Abstract

Op 18 juni 2019 is de Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (PNR-wet) in werking getreden. Deze wet verplicht de luchtvaartmaatschappijen om passagiersgegevens van elke vlucht die in Nederland vertrekt of aankomt te verstrekken aan de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL). De Pi-NL mag krachtens deze wet verzamelde passagiersgegevens uitsluitend verwerken voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit. Met de aanname van de PNR-wet voldoet de Nederlandse wetgever aan zijn plicht om de EU-richtlijn 2016/681 (PNR-richtlijn) te implementeren. Dit onderzoek vervult de verplichting uit artikel 25 van de PNR-wet dat twee jaar na de inwerkingtreding van de wet een evaluatie dient plaats te vinden van de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. Deze evaluatie is ook gericht op de naleving van de privacywaarborgen en op de verwerking van passagiersgegevens van intra-EU-vluchten. De periode waarop deze evaluatie betrekking heeft, loopt van de inwerkingtreding van de wet op 18 juni 2019 tot 5 juli 2021

evaluatie, luchtvaart, persoonlijke levenssfeer, Persoonsgegevens, Privacy, reizigers

Bibtex

Report{nokey, title = {Evaluatie PNR Wet}, author = {Irion, K. and Es, R. van and Meeren, K. van der and Dijkman, D.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/evaluatie-pnr-wet-1.pdf https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/3118}, year = {1111}, date = {2021-11-11}, abstract = {Op 18 juni 2019 is de Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (PNR-wet) in werking getreden. Deze wet verplicht de luchtvaartmaatschappijen om passagiersgegevens van elke vlucht die in Nederland vertrekt of aankomt te verstrekken aan de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL). De Pi-NL mag krachtens deze wet verzamelde passagiersgegevens uitsluitend verwerken voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit. Met de aanname van de PNR-wet voldoet de Nederlandse wetgever aan zijn plicht om de EU-richtlijn 2016/681 (PNR-richtlijn) te implementeren. Dit onderzoek vervult de verplichting uit artikel 25 van de PNR-wet dat twee jaar na de inwerkingtreding van de wet een evaluatie dient plaats te vinden van de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. Deze evaluatie is ook gericht op de naleving van de privacywaarborgen en op de verwerking van passagiersgegevens van intra-EU-vluchten. De periode waarop deze evaluatie betrekking heeft, loopt van de inwerkingtreding van de wet op 18 juni 2019 tot 5 juli 2021}, keywords = {evaluatie, luchtvaart, persoonlijke levenssfeer, Persoonsgegevens, Privacy, reizigers}, }

Evaluatie 2020: Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 external link

Jones-Bos, R.V.M., Bot, Th. P.L., Dommering, E., van den Herik, L.J., Jacobs, B.P.F., Nagtegaal, W. & Zijlstra, S.E. (Evaluatiecommissie Wiv 2017)
2021

evaluatie, frontpage, Telecommunicatierecht, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)

Bibtex

Report{Jones-Bos2021, title = {Evaluatie 2020: Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017}, author = {Jones-Bos, R.V.M. and Bot, Th. P.L. and Dommering, E. and van den Herik, L.J. and Jacobs, B.P.F. and Nagtegaal, W. and Zijlstra, S.E. (Evaluatiecommissie Wiv 2017)}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Rapport_Evaluatie_2020_Wet_op_de_inlichtingen-_en_veiligheidsdiensten_2017.pdf https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z01039&did=2021D02502}, year = {0311}, date = {2021-03-11}, keywords = {evaluatie, frontpage, Telecommunicatierecht, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)}, }

Evaluatie Wet Auteurscontractenrecht: Eindrapport external link

van Gompel, S., Hugenholtz, P., Poort, J., Schumacher, L.D. & Visser, D.
2020

Abstract

Onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), ministerie van Justitie & Veiligheid. Van de Wet Auteurscontractenrecht, die ten doel heeft om de contractuele positie van auteurs en uitvoerende kunstenaars te versterken, wordt in de praktijk nog weinig gebruik gemaakt. De Wet, die in 2015 als een nieuw onderdeel van de Auteurswet werd ingevoerd, belooft auteurs en artiesten die met exploitanten in zee gaan een ‘billijke vergoeding', geeft makers de kans om contracten open te breken en verbiedt oneerlijke contractsbepalingen. Auteurs en artiesten blijken maar zelden op de bepalingen van de Wet een beroep te doen. Daarbij lijkt de angst voor verlies aan opdrachten of om op een zwarte lijst te komen een belangrijke rol te spelen. Ook blijkt de door de Wet in het leven geroepen laagdrempelige geschillenprocedure nauwelijks te functioneren. Dit zijn enkele van de conclusies van een praktijkevaluatie van de Wet Auteurscontractenrecht die door onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden in opdracht van het WODC is uitgevoerd. See also the summary and conclusions in English at the link below.

auteurscontractenrecht, Auteursrecht, evaluatie, frontpage, wodc

Bibtex

Report{vanGompel2020b, title = {Evaluatie Wet Auteurscontractenrecht: Eindrapport}, author = {van Gompel, S. and Hugenholtz, P. and Poort, J. and Schumacher, L.D. and Visser, D.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/evaluatie_wet_auteurscontractenrecht_2020.pdf https://www.wodc.nl/wodc-nieuws-2020/auteurscontractenrecht.aspx https://www.ivir.nl/publicaties/download/Evaluatie-ACR-Eindrapport-Summary-and-conclusions.pdf}, year = {1029}, date = {2020-10-29}, abstract = {Onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), ministerie van Justitie & Veiligheid. Van de Wet Auteurscontractenrecht, die ten doel heeft om de contractuele positie van auteurs en uitvoerende kunstenaars te versterken, wordt in de praktijk nog weinig gebruik gemaakt. De Wet, die in 2015 als een nieuw onderdeel van de Auteurswet werd ingevoerd, belooft auteurs en artiesten die met exploitanten in zee gaan een ‘billijke vergoeding\', geeft makers de kans om contracten open te breken en verbiedt oneerlijke contractsbepalingen. Auteurs en artiesten blijken maar zelden op de bepalingen van de Wet een beroep te doen. Daarbij lijkt de angst voor verlies aan opdrachten of om op een zwarte lijst te komen een belangrijke rol te spelen. Ook blijkt de door de Wet in het leven geroepen laagdrempelige geschillenprocedure nauwelijks te functioneren. Dit zijn enkele van de conclusies van een praktijkevaluatie van de Wet Auteurscontractenrecht die door onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden in opdracht van het WODC is uitgevoerd. See also the summary and conclusions in English at the link below.}, keywords = {auteurscontractenrecht, Auteursrecht, evaluatie, frontpage, wodc}, }

Samen voor het publiek belang. Evaluatierapport NPO 2013 t/m 2017 external link

Oudeman, M., Albrecht, Y., Bockxmeer, H. van, Dibbits, T., Helberger, N., Kasem, I., Vanseveren, W. & Vermeir, L.
2019

Abstract

In september 2018 is, in opdracht van de raad van toezicht, de evaluatiecommissie Nederlandse Publieke Omroep gestart met haar evaluatie van de prestaties van de NPO in de periode 2013 t/m 2017, inclusief de beantwoording van de vraag naar de slagvaardigheid van de NPO. De evaluatieperiode beslaat dus een periode vóór de wetswijziging van 2016 en een periode erna, waarin sprake was van aangescherpte rollen en bevoegdheden voor de raad van bestuur en de raad van toezicht van de NPO. Dit rapport is de weerslag van onze bevindingen. Daarnaast heeft de commissie een aantal aanbevelingen toegevoegd waarmee zij een bijdrage hoopt te leveren aan de NPO in de toekomst.

evaluatie, frontpage, Mediarecht, npo, publieke omroep

Bibtex

Report{Oudeman2019, title = {Samen voor het publiek belang. Evaluatierapport NPO 2013 t/m 2017}, author = {Oudeman, M. and Albrecht, Y. and Bockxmeer, H. van and Dibbits, T. and Helberger, N. and Kasem, I. and Vanseveren, W. and Vermeir, L.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/evaluatie_rapport-visitatiecommissie_npo.pdf}, year = {0628}, date = {2019-06-28}, abstract = {In september 2018 is, in opdracht van de raad van toezicht, de evaluatiecommissie Nederlandse Publieke Omroep gestart met haar evaluatie van de prestaties van de NPO in de periode 2013 t/m 2017, inclusief de beantwoording van de vraag naar de slagvaardigheid van de NPO. De evaluatieperiode beslaat dus een periode vóór de wetswijziging van 2016 en een periode erna, waarin sprake was van aangescherpte rollen en bevoegdheden voor de raad van bestuur en de raad van toezicht van de NPO. Dit rapport is de weerslag van onze bevindingen. Daarnaast heeft de commissie een aantal aanbevelingen toegevoegd waarmee zij een bijdrage hoopt te leveren aan de NPO in de toekomst.}, keywords = {evaluatie, frontpage, Mediarecht, npo, publieke omroep}, }