Robot Creativity: An Incentive-Based Neighbouring Rights Approach external link

Senftleben, M. & Buijtelaar, L.D.
European Intellectual Property Review, vol. 42, num: 12, 2020

Abstract

Today texts, paintings and songs need no longer be the result of human creativity. Advanced artificial intelligence (AI) systems are capable of generating creations that can hardly be distinguished from those of authors of flesh and blood. This development raises the question whether AI-generated works could be eligible for copyright protection. In the following analysis, we explore this question. After a discussion of the traditional copyright requirement of human creativity, the rationales underlying copyright protection – in particular the utilitarian incentive theory – will serve as a compass to decide on the grant of protection and delineate the scope of exclusive rights. In addition, the analysis will address the question who the owner of protected AI creations should be. Finally, the discussion of pros and cons of protection will be placed in the broader context of competing policy goals and legal obligations, such as the prospect of enriching the public domain and the question of liability for AI creations that infringe the rights of third parties.

Copyright, creativiteit, frontpage, Naburige rechten

Bibtex

Article{Senftleben2020d, title = {Robot Creativity: An Incentive-Based Neighbouring Rights Approach}, author = {Senftleben, M. and Buijtelaar, L.D.}, url = {https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3707741}, year = {1013}, date = {2020-10-13}, journal = {European Intellectual Property Review}, volume = {42}, number = {12}, pages = {}, abstract = {Today texts, paintings and songs need no longer be the result of human creativity. Advanced artificial intelligence (AI) systems are capable of generating creations that can hardly be distinguished from those of authors of flesh and blood. This development raises the question whether AI-generated works could be eligible for copyright protection. In the following analysis, we explore this question. After a discussion of the traditional copyright requirement of human creativity, the rationales underlying copyright protection – in particular the utilitarian incentive theory – will serve as a compass to decide on the grant of protection and delineate the scope of exclusive rights. In addition, the analysis will address the question who the owner of protected AI creations should be. Finally, the discussion of pros and cons of protection will be placed in the broader context of competing policy goals and legal obligations, such as the prospect of enriching the public domain and the question of liability for AI creations that infringe the rights of third parties.}, keywords = {Copyright, creativiteit, frontpage, Naburige rechten}, }

Auteursrecht op robotcreaties? Een analyse op basis van de incentivetheorie external link

Buijtelaar, L.D. & Senftleben, M.
AMI, num: 3-4, pp: 77-93, 2020

Abstract

Vandaag de dag zijn teksten, schilderijen en liedjes niet noodzakelijkerwijs het resultaat van menselijke creativiteit. Geavanceerde robotsystemen zijn in staat om output te genereren die nauwelijks te onderscheiden is van de werken van makers van vlees en bloed. Dit doet de vraag rijzen of door robots gegenereerde creaties in aanmerking kunnen komen voor auteursrechtelijke bescherming. In de volgende analyse staat deze vraag centraal. Na een inleidende bespreking van het traditionele vereiste van menselijke creativiteit in het auteursrecht dienen de ratio’s van auteursrechtelijke bescherming – met name de economische incentivetheorie – als maatstaf om over nut en noodzaak van de toekenning van bescherming te beslissen. Voorts wordt aandacht besteed aan de vraag wie de houder van rechten op robotcreaties zou kunnen zijn. Ten slotte vindt een afweging plaats van de voor- en nadelen van bescherming, mede in het licht van de mogelijkheid om robotcreaties vrij te laten en het publieke domein te verrijken.

Artificial intelligence, Auteursrecht, creativiteit, frontpage, robotica

Bibtex

Article{Buijtelaar2020, title = {Auteursrecht op robotcreaties? Een analyse op basis van de incentivetheorie}, author = {Buijtelaar, L.D. and Senftleben, M.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/AMI_2020_3_4_77.pdf}, year = {0724}, date = {2020-07-24}, journal = {AMI}, number = {3-4}, abstract = {Vandaag de dag zijn teksten, schilderijen en liedjes niet noodzakelijkerwijs het resultaat van menselijke creativiteit. Geavanceerde robotsystemen zijn in staat om output te genereren die nauwelijks te onderscheiden is van de werken van makers van vlees en bloed. Dit doet de vraag rijzen of door robots gegenereerde creaties in aanmerking kunnen komen voor auteursrechtelijke bescherming. In de volgende analyse staat deze vraag centraal. Na een inleidende bespreking van het traditionele vereiste van menselijke creativiteit in het auteursrecht dienen de ratio’s van auteursrechtelijke bescherming – met name de economische incentivetheorie – als maatstaf om over nut en noodzaak van de toekenning van bescherming te beslissen. Voorts wordt aandacht besteed aan de vraag wie de houder van rechten op robotcreaties zou kunnen zijn. Ten slotte vindt een afweging plaats van de voor- en nadelen van bescherming, mede in het licht van de mogelijkheid om robotcreaties vrij te laten en het publieke domein te verrijken.}, keywords = {Artificial intelligence, Auteursrecht, creativiteit, frontpage, robotica}, }