Auteursrecht op robotcreaties? Een analyse op basis van de incentivetheorie

Abstract

Vandaag de dag zijn teksten, schilderijen en liedjes niet noodzakelijkerwijs het resultaat van menselijke creativiteit. Geavanceerde robotsystemen zijn in staat om output te genereren die nauwelijks te onderscheiden is van de werken van makers van vlees en bloed. Dit doet de vraag rijzen of door robots gegenereerde creaties in aanmerking kunnen komen voor auteursrechtelijke bescherming. In de volgende analyse staat deze vraag centraal. Na een inleidende bespreking van het traditionele vereiste van menselijke creativiteit in het auteursrecht dienen de ratio’s van auteursrechtelijke bescherming – met name de economische incentivetheorie – als maatstaf om over nut en noodzaak van de toekenning van bescherming te beslissen. Voorts wordt aandacht besteed aan de vraag wie de houder van rechten op robotcreaties zou kunnen zijn. Ten slotte vindt een afweging plaats van de voor- en nadelen van bescherming, mede in het licht van de mogelijkheid om robotcreaties vrij te laten en het publieke domein te verrijken.

Artificial intelligence, Auteursrecht, creativiteit, frontpage, robotica

Bibtex

Article{Buijtelaar2020, title = {Auteursrecht op robotcreaties? Een analyse op basis van de incentivetheorie}, author = {Buijtelaar, L.D. and Senftleben, M.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/AMI_2020_3_4_77.pdf}, year = {0724}, date = {2020-07-24}, journal = {AMI}, number = {3-4}, abstract = {Vandaag de dag zijn teksten, schilderijen en liedjes niet noodzakelijkerwijs het resultaat van menselijke creativiteit. Geavanceerde robotsystemen zijn in staat om output te genereren die nauwelijks te onderscheiden is van de werken van makers van vlees en bloed. Dit doet de vraag rijzen of door robots gegenereerde creaties in aanmerking kunnen komen voor auteursrechtelijke bescherming. In de volgende analyse staat deze vraag centraal. Na een inleidende bespreking van het traditionele vereiste van menselijke creativiteit in het auteursrecht dienen de ratio’s van auteursrechtelijke bescherming – met name de economische incentivetheorie – als maatstaf om over nut en noodzaak van de toekenning van bescherming te beslissen. Voorts wordt aandacht besteed aan de vraag wie de houder van rechten op robotcreaties zou kunnen zijn. Ten slotte vindt een afweging plaats van de voor- en nadelen van bescherming, mede in het licht van de mogelijkheid om robotcreaties vrij te laten en het publieke domein te verrijken.}, keywords = {Artificial intelligence, Auteursrecht, creativiteit, frontpage, robotica}, }