WODC-onderzoek: Voorziening voor verzoeken tot snelle verwijdering van onrechtmatige online content external link

van Hoboken, J., Appelman, N., van Duin, A., Blom, T., Zarouali, B., Fahy, R., Steel, M., Stringhi, E. & Helberger, N.
2020

Abstract

Dit onderzoek is uitgegeven als onderdeel van het speerpunt van de Minister voor Rechtsbescherming om de positie van slachtoffers van onrechtmatige uitingen op het internet te verbeteren. Aanleiding is dat het voor mensen als te moeilijk ervaren wordt om onrechtmatige online content snel verwijderd te krijgen. Dit rapport biedt inzicht in de juridische en praktische haalbaarheid van een voorziening voor de verwijdering van onrechtmatige online content die mensen persoonlijk raakt. Onrechtmatige content is informatie, door mensen op het internet geplaatst, die in strijd is met het recht, vanwege de schadelijke gevolgen ervan en/of omdat de belangen van anderen daardoor op ernstige wijze worden aangetast. Hierbij moet, bijvoorbeeld, gedacht worden aan bedreigingen, privacy-inbreuken of wraakporno. Het doel van de onderzochte voorziening is om mensen in staat te stellen deze onrechtmatige online content zo snel mogelijk te verwijderen. Het onderzoek focust op onrechtmatige online content die mensen in hun persoon raakt en daarmee onder het recht op privéleven uit artikel 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (“EVRM”) valt.

Art. 8 EVRM, frontpage, Informatierecht, onrechtmatige online content, Privacy

Bibtex

Report{vanHoboken2020d, title = {WODC-onderzoek: Voorziening voor verzoeken tot snelle verwijdering van onrechtmatige online content}, author = {van Hoboken, J. and Appelman, N. and van Duin, A. and Blom, T. and Zarouali, B. and Fahy, R. and Steel, M. and Stringhi, E. and Helberger, N.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/WODC_voorziening_onrechtmatige_content.pdf}, year = {1112}, date = {2020-11-12}, abstract = {Dit onderzoek is uitgegeven als onderdeel van het speerpunt van de Minister voor Rechtsbescherming om de positie van slachtoffers van onrechtmatige uitingen op het internet te verbeteren. Aanleiding is dat het voor mensen als te moeilijk ervaren wordt om onrechtmatige online content snel verwijderd te krijgen. Dit rapport biedt inzicht in de juridische en praktische haalbaarheid van een voorziening voor de verwijdering van onrechtmatige online content die mensen persoonlijk raakt. Onrechtmatige content is informatie, door mensen op het internet geplaatst, die in strijd is met het recht, vanwege de schadelijke gevolgen ervan en/of omdat de belangen van anderen daardoor op ernstige wijze worden aangetast. Hierbij moet, bijvoorbeeld, gedacht worden aan bedreigingen, privacy-inbreuken of wraakporno. Het doel van de onderzochte voorziening is om mensen in staat te stellen deze onrechtmatige online content zo snel mogelijk te verwijderen. Het onderzoek focust op onrechtmatige online content die mensen in hun persoon raakt en daarmee onder het recht op privéleven uit artikel 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (“EVRM”) valt.}, keywords = {Art. 8 EVRM, frontpage, Informatierecht, onrechtmatige online content, Privacy}, }

Annotatie bij EHRM 22 februari 2018 (Alpha Doryforiki Tileorasi Anonymi Etairia / Griekenland) external link

European Human Rights Cases, vol. 2018, num: 6, 2018

Art. 10 EVRM, Art. 8 EVRM, Case notes, frontpage

Bibtex

Article{McGonagle2018b, title = {Annotatie bij EHRM 22 februari 2018 (Alpha Doryforiki Tileorasi Anonymi Etairia / Griekenland)}, author = {McGonagle, T.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_EHRC_2018_6.pdf}, year = {0601}, date = {2018-06-01}, journal = {European Human Rights Cases}, volume = {2018}, number = {6}, pages = {}, keywords = {Art. 10 EVRM, Art. 8 EVRM, Case notes, frontpage}, }

Annotatie bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens 4 december 2015 (Zakharov / Rusland) external link

Nederlandse Jurisprudentie, vol. 2017, num: 20/21, pp: 3019-3022, 2017

Art. 8 EVRM, frontpage, Rusland, Telecommunicatierecht, telefoonverkeer, veiligheidsdiensten

Bibtex

Article{Dommering2017b, title = {Annotatie bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens 4 december 2015 (Zakharov / Rusland)}, author = {Dommering, E.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2017_185.pdf}, year = {0613}, date = {2017-06-13}, journal = {Nederlandse Jurisprudentie}, volume = {2017}, number = {20/21}, pages = {3019-3022}, keywords = {Art. 8 EVRM, frontpage, Rusland, Telecommunicatierecht, telefoonverkeer, veiligheidsdiensten}, }

Annotatie bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens 20 september 2016 (Van Beukering & Het Parool / Nederland) external link

Fahy, R. & Beer, K.E.A. de
European Human Right Cases, num: 1, 2017

Abstract

De zaak Van Beukering en Het Parool B.V. t. Nederland betreft de publicatie van een portret zonder toestemming van de geportretteerde. Het Parool had een artikel geplaatst over het strafproces inzake een rapper die werd verdacht van het plegen van een aantal misdrijven. Bij het artikel had Parool een foto geplaatst van de rapper. De foto was afkomstig uit een documentaire over de rapper “R.P.,” waar hij een aantal jaar eerder aan had meegewerkt. De documentaire werd in het artikel uitvoerig besproken. De documentaire stond op het moment van publicatie nog online. Het gaat in deze zaak om de vraag of Het Parool onrechtmatig heeft gehandeld door de foto van de rapper te publiceren. Het EHRM overweegt dat een afweging moet worden gemaakt tussen twee fundamentele rechten: het recht op eerbiediging van privéleven (art. 8 EVRM) van de rapper en het recht op vrijheid van meningsuiting (art. 10 EVRM) van Het Parool. Het Hof stelt vast dat de Hoge Raad geen onredelijke conclusie heeft getrokken door in dit geval art. 8 EVRM te laten prevaleren. Het Hof verklaart het verzoekschrift van Van Beukering en Het Parool niet-ontvankelijk.

annotatie, Art. 10 EVRM, Art. 8 EVRM, Case notes, portretrecht, recht op eerbiediging van privéleven, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Article{Fahy2017, title = {Annotatie bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens 20 september 2016 (Van Beukering & Het Parool / Nederland)}, author = {Fahy, R. and Beer, K.E.A. de}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/EHRC_2017_1.pdf}, year = {2017}, date = {2017-01-24}, journal = {European Human Right Cases}, number = {1}, abstract = {De zaak Van Beukering en Het Parool B.V. t. Nederland betreft de publicatie van een portret zonder toestemming van de geportretteerde. Het Parool had een artikel geplaatst over het strafproces inzake een rapper die werd verdacht van het plegen van een aantal misdrijven. Bij het artikel had Parool een foto geplaatst van de rapper. De foto was afkomstig uit een documentaire over de rapper “R.P.,” waar hij een aantal jaar eerder aan had meegewerkt. De documentaire werd in het artikel uitvoerig besproken. De documentaire stond op het moment van publicatie nog online. Het gaat in deze zaak om de vraag of Het Parool onrechtmatig heeft gehandeld door de foto van de rapper te publiceren. Het EHRM overweegt dat een afweging moet worden gemaakt tussen twee fundamentele rechten: het recht op eerbiediging van privéleven (art. 8 EVRM) van de rapper en het recht op vrijheid van meningsuiting (art. 10 EVRM) van Het Parool. Het Hof stelt vast dat de Hoge Raad geen onredelijke conclusie heeft getrokken door in dit geval art. 8 EVRM te laten prevaleren. Het Hof verklaart het verzoekschrift van Van Beukering en Het Parool niet-ontvankelijk.}, keywords = {annotatie, Art. 10 EVRM, Art. 8 EVRM, Case notes, portretrecht, recht op eerbiediging van privéleven, Vrijheid van meningsuiting}, }