Luna Schumacher

Publications

Ausloos, J., Helmond, A., Quintais, J., Schumacher, L.D., Senftleben, M., van Gompel, S., van Hoboken, J.

Webharvesting

2021, (Onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), 20 september 2021, WODC rapport 3142.).

(Abstract | Links | BibTeX)

Ausloos, J., Loos, M., Mak, C., Pol, L., Reinhartz, B., Schumacher, L.D., van Eechoud, M.

Data na de dood - juridische aspecten van digitale nalatenschappen

2021.

(Abstract | Links | BibTeX)

Hugenholtz, P., Poort, J., Schumacher, L.D., van Gompel, S., Visser, D.

Evaluatie Wet Auteurscontractenrecht: Eindrapport

2020.

(Abstract | Links | BibTeX)