Inschrijving open:

Master Informatierecht 2016-2017

Aanmelden vóór 15 mei 2016!

Read more

Registration open!

Privacy Law and Policy Summer Course

4-8 July 2016

Read more

Actueel

Publicaties

 • 19.05.2016

 • Het Hof van Justitie heeft bij de uitleg van Richtlijn 96/9/EG betreffende de rechtsbescherming van databanken het begrip 'databank' zelden onder een vergrootglas gelegd. Meer aandacht ging uit naar het vereiste van substanti‘le investering en naar de reikwijdte van het recht om opvraging en hergebruik van data te verbieden. Nu ligt er een uitspraak die het criterium dat de gegevensverzameling uit zelfstandige elementen moet bestaan, uitholt. Gaan we naar een databankrecht op alle 'informatie'?

  19.05.2016

 • Bewijslevering makerschap door eisende auteur tegenover naamsvermelding in de zin van artikel 8 van gedaagde.

  19.05.2016

 • Tegen totale vernietiging van de door eiser ontworpen gevel van gebouw De Bovenlanden kan de architect zich niet met een beroep op zijn persoonlijkheidsrechten verzetten. Nu de eigenaar een zwaarwegend belang heeft bij de transformatie van het gebouw is er ook geen sprake van misbruik van recht. Vordering tot verbod van sloop en transformatie van het gebouw afgewezen. 

  19.05.2016

 • Persvrijheidsmonitor 2015 O. Volgenant, dr. T. McGonagle

  Villamedia,  2016-mei, p. 24-27.

  In 2015 scoorde Nederland weer goed op de internationale persvrijheidsranglijst. Toch zijn er aandachtspunten. Zo beperkte de overheid in 2015 geregeld de feitelijke toegang tot het nieuws, bijvoorbeeld door bij Wob-verzoeken veel informatie weg te lakken, en zelfs door journalisten te weren bij inspraakavonden over de huisvesting van vluchtelingen.

  13.05.2016

 • NJBlog, 10 mei 2016.

  13.05.2016

 • Klacht naar aanleiding van roman waarin klagers hun familie en moeder herkenden. Afweging door nationale rechter tussen persoonlijkheidsrechten en artistieke vrijheid redelijk. Belang artistieke vrijheid en getuigenverklaringen. Kennelijk ongegrond en niet-ontvankelijk.

  13.05.2016

 • Big Data in een vrije en veilige samenleving prof. dr. D. Broeders, dr. Erik Schrijvers, mr. drs. B. van der Sloot , R. van Brakel (MA), mr. drs. J. de Hoog,

  WRR-rapport, Amsterdam University Press, Amsterdam 2016.
  ISBN: 9789462983571.

  De wrr analyseert in dit rapport hoe de Nederlandse overheid Big Data op een verantwoorde wijze kan gebruiken. Het rapport richt zich specifiek op (Big) Dataanalyses door politie en justitie, de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en verschillende organisaties en samenwerkingsverbanden op het gebied van fraudebestrijding. Big Data biedt zeker kansen voor opsporing en surveillance, maar vraagt tevens om sterkere waarborgen voor de vrijheidsrechten van burgers. Het zwaartepunt in de huidige juridische regelgeving ligt op de regulering van het verzamelen van data. De wrr pleit ervoor dat die bestaande wetgeving wordt aangevuld met de regulering van en het toezicht op de fases van de analyse en het gebruik van Big Data.

  13.05.2016

 • Een man met de Saudische en Amerikaanse nationaliteit zet een deel van zijn geld op een bank (UBS) in Zwitserland. Hij denkt daar veilig te zijn, in verband met het bankgeheim. De Amerikaanse belastingdienst krijgt echter een tip dat UBS veel rekeninghouders heeft die hun bezittingen niet opgeven aan de belastingdienst. De Amerikaanse justitie wil UBS vervolgen voor medeplichtigheid aan belastingontduiking. Er wordt een schikking getroffen en de autoriteiten vragen UBS gegevens over de rekeninghouders vrij te geven. Vervolgens mengt Zwitserland zich in het verhaal en er wordt een internationale overeenkomst tussen beide landen gesloten, waarbij er in Zwitserland een taskforce komt die zal beoordelen of en zo ja welke informatie er aan de Amerikaanse autoriteiten mag worden doorgespeeld. Als de informatie van G.S.B. vervolgens dreigt te worden overgedragen komt deze in het geweer. In de nationale procedure wordt hij eerst in het gelijk gesteld, maar nadat er verdere maatregelen zijn getroffen verliest hij de zaak alsnog. Ook door het EHRM wordt zijn klacht onder art. 8 EVRM afgewezen. Hierbij speelt met name de vraag of de veroordeling is voorgeschreven bij wet, aangezien de internationale overeenkomst met terugwerkende kracht lijkt te zijn toegepast. Dit argument wordt echter verworpen door het Hof.

  13.05.2016

 • Opinie.

  Op 6 oktober 2015 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak gedaan in de zaak Maximillian Schrems tegen Data Protection Commissioner. De zaak betrof de legitimiteit van de doorvoer van persoonsgegevens van Europese burgers naar landen buiten de EU, in het bijzonder de Verenigde Staten. De Richtlijn bescherming persoonsgegevens stelt dat persoonsgegevens alleen naar derde landen mogen worden doorgevoerd als daar een passend beschermingsniveau wordt gewaarborgd. De Europese Commissie had in een beschikking vastgesteld dat de Verenigde Staten inderdaad een dergelijk beschermingsniveau kent. Het Hof van Justitie heeft deze beschikking echter ongeldig verklaard.

  13.05.2016

 • Editorial mr. drs. B. van der Sloot

  European Data Protection Law Review,  2016-1, p. 1-10.

  13.05.2016

 • Also guest editor of this special issue of Ethics and Information Technology Journal.

  13.05.2016

 • Amsterdam University Press, Amsterdam 2016, 286 pp.
  ISBN: 9789462983588.

  12.05.2016

 • In: Exploring the boundaries of Big Data, B. van der Sloot, D. Broeders & E. Schrijvers (eds.), Amsterdam University Press, Amsterdam 2016, pp. 11-23.

  12.05.2016

 • In: Exploring the boundaries of Big Data, B. van der Sloot, D. Broeders & E. Schrijvers (eds.), Amsterdam University Press, Amsterdam 2016, pp. 177-203.

  12.05.2016

 • WRR-rapport, working paper 20, ISBN 9789490186296.

  Working Paper 20 was written as part of the project ‘Big Data, Privacy and Security’, undertaken by the Netherlands Scientific Council for Government Policy (wrr) to investigate the consequences of the use of Big Data in the domain of security. This background study, entitled International and Comparative Legal Study on Big Data, was written by Bart van der Sloot and Sacha van Schendel. Many countries experiment with Big Data processes, which are almost by definition transnational. The first part of the study is a quick scan of the Big Data policies, legislation and regulations in Australia, Brazil, China, France, Germany, India, Israel, Japan, South-Africa, the United Kingdom and the United States. The second part presents the findings of a survey among Data Protection Authorities (dpas) in Europe. Both parts of the study focus on the relations between Big Data, security and privacy.

  12.05.2016

 • Blogpost at Kluwer Copyright Blog, 14 April 2016.

  15.04.2016

 • Presentation delivered at the public conference organized by the Greens/EFA, 6 April 2016, European Parliament, Brussels.

  08.04.2016

 • Should we worry about filter bubbles?

  Internet Policy Review,  2016-1,

  F.J. Zuiderveen Borgesius, D. Trilling, J. Möller, B. Bodó, C.H. de Vreese & N. Helberger.

  Some fear that personalised communication can lead to information cocoons or filter bubbles. For instance, a personalised news website could give more prominence to conservative or liberal media items, based on the (assumed) political interests of the user. As a result, users may encounter only a limited range of political ideas. We synthesise empirical research on the extent and effects of self-selected personalisation, where people actively choose which content they receive, and pre-selected personalisation, where algorithms personalise content for users without any deliberate user choice. We conclude that at present there is little empirical evidence that warrants any worries about filter bubbles.

  01.04.2016

 • In: Digital Revolution: Challenges for Contract Law in Practice, R. Schulze & D. Staudenmayer (eds.), Baden Baden: Nomos, p. 135-161.

  31.03.2016

 • Quick Scan Reserveprijs DVB-T M. Kerste, J. Witteman (SEO), dr. J.P. Poort

  SEO-rapport nr. 2016-05, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Amsterdam, februari 2016.
  ISBN: 9789067338011.

  Op basis van een Quick Scan van internationale veilinguitkomsten en openbare cijfers over de huidige vergunninghouder adviseert SEO/IViR om bij de veiling van de vergunning voor DVB-T ten hoogste een low but non-trivial reserveprijs, van bijvoorbeeld €1 miljoen, vast te stellen.
  KPN/Digitenne en NPO zijn momenteel de vergunninghouders in Nederland voor DVB-T, en maken daarvoor gebruik van de UHF-band (470-790 MHz).  De huidige vergunningen hebben een looptijd van 15 jaar en lopen op 31 januari 2017 af. De Minister van Economische Zaken is verantwoordelijk voor de verdeling van het spectrum en is voornemens de frequenties voor commercieel gebruik vanaf mei 2016 te gaan veilen. De nieuwe vergunning zal dan ingaan op 1 februari 2017 en een looptijd hebben van 13 jaar. Teneinde het verloop van de veiling te versnellen en niet-serieuze aanvragers te weren overweegt de minister bij de veiling een reserveprijs te hanteren vanaf waar het biedingsproces zal aanvangen. Het ministerie van Economische Zaken heeft SEO  gevraagd om gegeven de voorgenomen uitgangspunten en het veilingmodel, een Quick Scan uit te voeren naar de mogelijke invulling van een reserveprijs.
  Het onderzoeksrapport is onderdeel van de consultatie die het ministerie van Economische Zaken heeft uitgezet. Meer informatie is te vinden op: https://www.internetconsultatie.nl/veiling_frequenties_dvbt

  10.03.2016

 • IRIS Special, European Audvisual Observatory, Strasbourg 2016.
  ISBN 9789287182395.
  See here for more information and ability to purchase publication.

  The structure of this study is built around the following questions:
  - What is smart TV?
  - How does smart TV compare with other forms of audiovisual media?
  - What regulatory frameworks govern smart TV?
  - What guidance can be found in selected country-specific case studies?
  - What are the dangers associated with the collection, storage and processing of private user information by commercial parties?
  - How are relevant regulatory frameworks likely to evolve?

  Samsung have warned owners of their smart TVs that the system’s voice recognition could actually be recording and sharing their private conversations. This “bad buzz” comes at a time when Brussels is in the process of adopting new legislation – the General Data Protection Regulation (GDPR) - aimed at protecting us from abuse and misuse of our private data and consumer behaviour big data collected by smart equipment such as television sets. The European Audiovisual Observatory, part of the Council of Europe in Strasbourg, is keeping track of these developments and has published this IRIS Special report entitled "Smart TV and data protection".

  This is a joint publication by the Observatory and partner institution, the Dutch Institute for Information Law (IViR in Amsterdam). It inspired an expert workshop organised in Strasbourg December 2015, which looked at “the grey areas between media regulation and data protection”.

  10.03.2016

 • Column in Het Financieele Dagblad van 25 februari 2016.

  08.03.2016

 • Verschenen in: Zonder tegenspraak, nr. 30, E. Lievens (red.), feestbundel Dirk Voorhoof, Brugge: die Keure Professional Publishing 2016, p. 74-79.

  Bijdrage over de vrijheid van meningsuiting in het populistische tijdperk.

  01.03.2016

 • Overbrenging van de afbeelding van een beschermd werk van een papieren poster op canvas valt onder het distributierecht van art. 4 Auteursrechtrichtlijn 2001/29/EG. Poortvliet-doctrine. Geen sprake van uitputting als drager is vervangen. Beloning voor distributie moet in een redelijke verhouding staan tot de economische waarde van de exploitatie van het beschermde voorwerp. Auteursrechtrichtlijn harmoniseert niet het recht van bewerking.

  25.02.2016

 • In: Festschrift für Wolfhard Kohte, Faber et al (eds.), Baden-Baden: Nomos, forthcoming 2016.

  25.02.2016

 • Annotatie bij EHRM 21 juli 2015 (Satamedia / Finland).

  25.02.2016

 • Annotatie bij EHRM 20 oktober 2015 (Pentikäinen / Finland) dr. T. McGonagle

  European Human Rights Cases,  2016-3, nr. 52, 

  25.02.2016

 • In: Liber Amicorum Jan Rosén, G. Karnell, A. Kur, P-J. Nordell, J. Axhamn, S. Carlsson (ed.), eddy.se ab, Visby 2016, p. 397- 407.
  ISBN: 9789185333660.

  25.02.2016

 • Information about millions of people is collected for behavioural targeting, a type of marketing that involves tracking people’s online behaviour for targeted advertising. It is hotly debated whether data protection law applies to behavioural targeting. Many behavioural targeting companies say that, as long as they do not tie names to data they hold about individuals, they do not process any personal data, and that, therefore, data protection law does not apply to them. European Data Protection Authorities, however, take the view that a company processes personal data if it uses data to single out a person, even if it cannot tie a name to these data. This paper argues that data protection law should indeed apply to behavioural targeting. Companies can often tie a name to nameless data about individuals. Furthermore, behavioural targeting relies on collecting information about individuals, singling out individuals, and targeting ads to individuals. Many privacy risks remain, regardless of whether companies tie a name to the information they hold about a person. A name is merely one of the identifiers that can be tied to data about a person, and it is not even the most practical identifier for behavioural targeting. Seeing data used to single out a person as personal data fits the rationale for data protection law: protecting fairness and privacy.

  23.02.2016

 • 18.02.2016

 • Bijdrage aan Rondetafelgesprek 11 februari 2016, Computercriminaliteit III, Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie.

  18.02.2016

 • Het prinsesje onder de grondrechten prof. mr. J.J.C. Kabel

  Privacy & Informatie,  2015-6, p. 215.

  Redactioneel.

  16.02.2016

 • Annotatie bij Vzr. Rb. Den Haag 5 oktober 2015 en 6 november 2015 (Stichting Brein / Google).

  Bevel aan Google tot afgifte ex. art. 28 lid 9 Aw van persoons- en adresgegevens van de houder van een Google Play account vanwege onrechtmatige verkoop van e-books. Voorwaarde dat de houder op grond van art. 40 Wbp verzet kan aantekenen tegen die afgifte bij de verantwoordelijke (Google). Grondrechtenconflict bescherming van eigendom, vrijheid van meningsuiting en privacy.

  16.02.2016

 • In: Exploring Sensible Ways for Paying Copyright Owners?, R.M. Hilty & K.-C. Liu (eds.), Berlin/Heidelberg: Springer 2016, forthcoming.

  Copyright law is not primarily directed at consumers. Their interests are therefore only marginally accounted for, as the copyright rules exempt specific uses of works from the right holder’s control. This chapter examines the impact of digital technology on the position of consumers of licensed copyrighted content. While ownership of the physical embodiment of a work does not entail the ownership of the rights in the work, how does copyright law deal with ‘disembodied’ works? Whereas digital content is now commonly distributed on the basis of individual licensing schemes, what does it mean for consumers? Do they have a claim under consumer protection law against copyright owners for the impossibility to make a copy for private purposes, the lack of interoperability between devices, and the geo-blocking of their account?

  05.02.2016

 • This article examines the conditions under which a system of extended collective licensing (ECL) for the use of works contained in the collections of cultural heritage institutions (CHIs) participating in Europeana could function within a cross-border basis. ECL is understood as a form of collective rights management whereby the application of freely negotiated copyright licensing agreements between a user and a collective management organisation (“CMO”), is extended by law to non-members of the organisation. ECL regimes have already been put in place in a few Member States and so far, all have the ability to apply only on a national basis. This article proposes a mechanism that would allow works licensed under an ECL system in one territory of the European Union to be made available in all the territories of the Union. The proposal rests on the statutory recognition of the “country of origin” principle, as necessary and sufficient territory for the negotiation and application of an ECL solution for the rights clearance of works contained in the collection of a cultural heritage institution, including orphan works.

  19.01.2016

 • We use electronic communication networks for more than simply traditional telecommunications: we access the news, buy goods online, file our taxes, contribute to public debate, and more. As a result, a wider array of privacy interests is implicated for users of electronic communications networks and services. . This development calls into question the scope of electronic communications privacy rules. This paper analyses the scope of these rules, taking into account the rationale and the historic background of the European electronic communications privacy framework. We develop a framework for analysing the scope of electronic communications privacy rules using three approaches: (i) a service-centric approach, (ii) a data-centric approach, and (iii) a value-centric approach. We discuss the strengths and weaknesses of each approach. The current e-Privacy Directive contains a complex blend of the three approaches, which does not seem to be based on a thorough analysis of their strengths and weaknesses. The upcoming review of the directive announced by the European Commission provides an opportunity to improve the scoping of the rules.

  19.01.2016

 • In Europe, roughly three regimes apply to the liability of Internet intermediaries for privacy violations conducted by users through their network. These are: the e-Commerce Directive, which, under certain conditions, excludes them from liability; the Data Protection Directive, which imposes a number of duties and responsibilities on providers processing personal data; and the freedom of expression, contained inter alia in the ECHR, which, under certain conditions, grants Internet providers several privileges and freedoms. Each doctrine has its own field of application, but they also have partial overlap. In practice, this creates legal inequality and uncertainty, especially with regard to providers that host online platforms and process User Generated Content.

  19.01.2016

 • Conference Report, Strasbourg: Council of Europe, 2015, 24 pp.

  14.01.2016

 • In Finland is de belastinginformatie over burgers openbaar. Twee Finse bedrijven besluiten daar gebruik van te maken. Het ene publiceert delen van de informatie in een magazine, het andere runt een SMS-dienst, waarbij op naam informatie omtrent belastingen kan worden opgevraagd over derde personen. De vraag is of dit rechtmatig is. De nationale procedure is hieromtrent niet eenduidig. Er worden prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie. Dit antwoordt dat de bedrijfsactiviteiten hebben te gelden als een verwerking van persoonsgegevens onder de Richtlijn bescherming persoonsgegevens, maar stelt tevens dat de bedrijven mogelijkerwijs een beroep kunnen doen op de in de richtlijn vervatte journalistieke exceptie. De Finse autoriteiten oordelen echter anders en wegen het recht op vrijheid van meningsuiting van de bedrijven tegen het recht op privacy van de burgers, waarbij het tweede belang zwaarder weegt. De bedrijven stappen naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat laat dit oordeel in stand.

  14.01.2016

 • Annotatie bij EHRM 13 oktober 2015 (Bremner / Turkije) mr. A.W. Hins

  European Human Rights Cases,  2016-1, nr. 8, 

  14.01.2016

 • TNO-rapport 2015, R11271. Bijlage bij kamerbrief over toekomstbestendige wetgeving.

  Kader om beleidsopties ten aanzien van 'digitale platforms' te analyseren.

  07.01.2016

 • Les aléas du livre numérique aux Pays-Bas mr. dr. L. Guibault

  Les Cahiers de Propriété Intellectuelle,  2015-3, p. 1199-1205.

  15.12.2015

 • In: S. Gutwirth et al. (eds.), Data Protection on the Move, Law, Governance and Technology Series 24, 2016.

  Human rights protect humans. This seemingly uncontroversial axiom might become quintessential over time, especially with regard to the right to privacy. Article 8 of the European Convention on Human Rights grants natural persons> a right to complain, in order to protect their individual interests, such as those related to personal freedom, human dignity and individual autonomy. With Big Data processes, however, individuals are mostly unaware that their personal data are gathered and processed and even if they are, they are often unable to substantiate their specific individual interest in these large data gathering systems. When the European Court of Human Rights assesses these types of cases, mostly revolving around (mass) surveillance activities, it finds itself stuck between the human rights framework on the one hand and the desire to evaluate surveillance practices by states on the other. Interestingly, the Court chooses to deal with these cases under Article 8 ECHR, but in order to do so, it is forced to go beyond the fundamental pillars of the human rights framework.

  15.12.2015

 • In: J.G. Gaedertz, M. Martinek & S. Ory (eds.), Handbuch Mediaagenturen - Aufgabenfelder, Geschäftsmodelle, Vertrags- und Wettbewerbsrecht / Handbook Media Agencies - Activities, Business Models, Contract Law and Competition Law, C.H. Beck 2015

  15.12.2015

 • Al decennia kent Nederland wetgeving op het gebied van de openbaarheid van informatie. Deze regels hebben ten doel overheidsmacht transparant en democratische controle mogelijk te maken. Onlangs is nieuwe regelgeving aangenomen door de Eerste Kamer. De Wet hergebruik overheidsinformatie ziet tevens op openbaarheid van overheidsinformatie, maar kent een fundamenteel ander doel dan voorgaande wetgeving. Niet de democratie of de controle op de macht staat centraal, maar de commerciële exploitatie van overheidsinformatie door private ondernemingen. Dit brengt met zich dat de wetgeving een fundamenteel ander karakter krijgt, dat de overheid gegevens over burgers aan derden geeft zonder te weten waarvoor deze worden gebruikt en dat het sociaal contract tussen overheid en burger onder druk komt te staan.

  15.12.2015

 • 15.12.2015

 • Opinie op NJB blog, 9 december 2015.

  In Nederland is tot dusver in het politieke debat over het noodzakelijke onafhankelijke toezicht op de inlichtingen en veiligheidsdiensten het Europese recht genegeerd of verkeerd uitgelegd. Met het Europese recht bedoelen wij zowel het EU Handvest als het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat is op grond van meerdere rechterlijke uitspraken niet langer mogelijk. 

  10.12.2015

 • Kroniek Telecommunicatierecht prof. dr. N.A.N.M. van Eijk

  KwartaalSignaal Ars Aequi,  2015-137, p. 7949-7950.

  08.12.2015

 • Kroniek Mediarecht mr. J.M. Breemen , mr. V.E. Breemen ,

  KwartaalSignaal Ars Aequi,  2015-137, p. 7947-7949.

  08.12.2015

Meer publicaties