Wat is een journalist?

Abstract

Op diverse terreinen hebben journalisten een streepje voor boven gewone burgers. Te denken valt aan het recht van bronbescherming, de journalistieke exceptie in de Wet bescherming persoonsgegevens, de politieperskaart en de toegang tot perstribunes. Dit is een inleiding op het themanummer van Mediaforum ‘Wie is journalist?’.

Mediarecht

Bibtex

Article{nokey, title = {Wat is een journalist?}, author = {Hins, A.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Wat_is_een_journalist_Mf_2008-05.pdf}, year = {0701}, date = {2008-07-01}, journal = {Mediaforum}, number = {5}, abstract = {Op diverse terreinen hebben journalisten een streepje voor boven gewone burgers. Te denken valt aan het recht van bronbescherming, de journalistieke exceptie in de Wet bescherming persoonsgegevens, de politieperskaart en de toegang tot perstribunes. Dit is een inleiding op het themanummer van Mediaforum ‘Wie is journalist?’.}, keywords = {Mediarecht}, }