Wat is de belofte van een journalist waard? Vrijheid van nieuwsgaring na het arrest Sanoma tegen Nederland

Abstract

Naarmate een inbreuk op de vrijheid van nieuwsgaring ernstiger is, worden hogere eisen gesteld aan de rechtvaardiging daarvan. Er bestaat een glijdende schaal tussen het in beslag nemen van foto's van een openbare demonstratie tot dwangmaatregelen die erop gericht zijn een vertrouwelijke bron te achterhalen.

Mediarecht, Persrecht

Bibtex

Article{nokey, title = {Wat is de belofte van een journalist waard? Vrijheid van nieuwsgaring na het arrest Sanoma tegen Nederland}, author = {Hins, A.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Mediaforum_5_2009.pdf}, year = {0224}, date = {2010-02-24}, journal = {Mediaforum}, number = {5}, abstract = {Naarmate een inbreuk op de vrijheid van nieuwsgaring ernstiger is, worden hogere eisen gesteld aan de rechtvaardiging daarvan. Er bestaat een glijdende schaal tussen het in beslag nemen van foto's van een openbare demonstratie tot dwangmaatregelen die erop gericht zijn een vertrouwelijke bron te achterhalen.}, keywords = {Mediarecht, Persrecht}, }