Transborder Advertising and Unfair competition: Country of Origin v. Country of Destination? Clarification of the Resolution of the International League of Competition Law

Abstract

Met de nieuwe e-commerce richtlijn is de vraag hoe het zit met het beginsel van het land van herkomst voor de beoordeling van grensoverschrijdende reclame en oneerlijke mededingingshandelingen weer actueel. De nieuwe richtlijn past unverfroren het land van herkomst principe toe. Maar is dat wel een goed principe op het terrein van de oneerlijke medededinging? Indertijd heeft de Ligue International du Droit de la Concurrence hier een congres aan gewijd. Een eerdere versie van dit artikel diende mede als basis voor de discussies. In de hier voorliggende publicatie wordt geprobeerd een genuanceerd standpunt in te nemen.

Industriƫle eigendom, Oneerlijke mededinging

Bibtex

Other{nokey, title = {Transborder Advertising and Unfair competition: Country of Origin v. Country of Destination? Clarification of the Resolution of the International League of Competition Law}, author = {Kabel, J.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/clarification.pdf}, year = {0901}, date = {2001-09-01}, abstract = {Met de nieuwe e-commerce richtlijn is de vraag hoe het zit met het beginsel van het land van herkomst voor de beoordeling van grensoverschrijdende reclame en oneerlijke mededingingshandelingen weer actueel. De nieuwe richtlijn past unverfroren het land van herkomst principe toe. Maar is dat wel een goed principe op het terrein van de oneerlijke medededinging? Indertijd heeft de Ligue International du Droit de la Concurrence hier een congres aan gewijd. Een eerdere versie van dit artikel diende mede als basis voor de discussies. In de hier voorliggende publicatie wordt geprobeerd een genuanceerd standpunt in te nemen.}, keywords = {Industriƫle eigendom, Oneerlijke mededinging}, }