The patentability of computer programs

Abstract

Dit rapport is het resultaat van een korte-termijn studie in opdracht van het Europees Parlement over de vraag of het wenselijk is om te komen tot wetgeving op Europees niveau op het gebied van software-octrooien.  Het rapport omvat een vergelijkende analyse van het geldend recht, en van de voor- en nadelen van software-octrooien zoals die naar voren komen uit de huidige praktijk in de lidstaten van de EU, de Verenigde Staten en Japan. Behalve aan octrooien op software wordt ook aandacht besteed aan octrooien op het nauw verwante gebied van "business methods".

computerprogramma's, Industriële eigendom, Octrooirecht

Bibtex

Report{nokey, title = {The patentability of computer programs}, author = {Hugenholtz, P. and Bakels, R.B.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/softwarepatent.pdf}, year = {0725}, date = {2002-07-25}, abstract = {Dit rapport is het resultaat van een korte-termijn studie in opdracht van het Europees Parlement over de vraag of het wenselijk is om te komen tot wetgeving op Europees niveau op het gebied van software-octrooien.  Het rapport omvat een vergelijkende analyse van het geldend recht, en van de voor- en nadelen van software-octrooien zoals die naar voren komen uit de huidige praktijk in de lidstaten van de EU, de Verenigde Staten en Japan. Behalve aan octrooien op software wordt ook aandacht besteed aan octrooien op het nauw verwante gebied van "business methods".}, keywords = {computerprogramma's, Industriële eigendom, Octrooirecht}, }