Televisierichtlijn 3.0 en het Commissariaat voor de Multimedia

Abstract

De Televisierichtlijn van het Europees Parlement en de Raad werd eind 2007 grondig gewijzigd en omgedoopt to Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten. Het februarinummer van Mediaforum is geheel aan de herziene richtlijn gewijd. Deze opinie is de inleiding tot dit themanummer. Bij de omzetting van de richtlijn - uiterlijk 19 december 2009 - zal de wetgever rekening moeten houden met artikel 7 van de Grondwet. Het bestaande regiem van vergunningen voor televisie kan niet zonder meer worden uitgebreid naar andere media.

Mediarecht

Bibtex

Article{nokey, title = {Televisierichtlijn 3.0 en het Commissariaat voor de Multimedia}, author = {Chavannes, R. and Hins, A.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Mf_2008_2.pdf}, year = {0219}, date = {2008-02-19}, journal = {Mediaforum}, number = {2}, abstract = {De Televisierichtlijn van het Europees Parlement en de Raad werd eind 2007 grondig gewijzigd en omgedoopt to Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten. Het februarinummer van Mediaforum is geheel aan de herziene richtlijn gewijd. Deze opinie is de inleiding tot dit themanummer. Bij de omzetting van de richtlijn - uiterlijk 19 december 2009 - zal de wetgever rekening moeten houden met artikel 7 van de Grondwet. Het bestaande regiem van vergunningen voor televisie kan niet zonder meer worden uitgebreid naar andere media.}, keywords = {Mediarecht}, }