Staat moet privacy echt gaan beschermen

Abstract

Het grootschalige verzamelen en verwerken van gegevens van burgers en consumenten roept fundamentele vragen op over hoe we met die informatie omgaan. Het is hoog tijd voor een herbezinning op onze privacy, vindt Bart van der Sloot.

Grondrechten, Privacy

Bibtex

Newspaper article{nokey, title = {Staat moet privacy echt gaan beschermen}, author = {van der Sloot, B.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Parool_15maart2014.pdf}, year = {0318}, date = {2014-03-18}, journal = {Het Parool}, abstract = {Het grootschalige verzamelen en verwerken van gegevens van burgers en consumenten roept fundamentele vragen op over hoe we met die informatie omgaan. Het is hoog tijd voor een herbezinning op onze privacy, vindt Bart van der Sloot.}, keywords = {Grondrechten, Privacy}, }