Reclame en oneerlijke mededinging 2005

Abstract

In dit jaarlijks overzicht van wetgeving, rechtspraak en literatuur wordt veel aandacht besteed aan nieuwe Europeesrechtelijke voorstellen op het terrein van oneerlijke handelspraktijken en reclame in audiovisuele media. Uit de behandelde rechtspraak blijkt onder meer de belangrijke betekenis voor de afloop van een zaak van het leerstuk van oneerlijke voorsprong door wetsovertreding.

Bibtex

Article{nokey, title = {Reclame en oneerlijke mededinging 2005}, author = {Kabel, J.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/IER_2006_2.pdf}, year = {0525}, date = {2007-05-25}, journal = {IER}, number = {2}, abstract = {In dit jaarlijks overzicht van wetgeving, rechtspraak en literatuur wordt veel aandacht besteed aan nieuwe Europeesrechtelijke voorstellen op het terrein van oneerlijke handelspraktijken en reclame in audiovisuele media. Uit de behandelde rechtspraak blijkt onder meer de belangrijke betekenis voor de afloop van een zaak van het leerstuk van oneerlijke voorsprong door wetsovertreding.}, }