Quick Scan Reserveprijs DVB-T

Abstract

Op basis van een Quick Scan van internationale veilinguitkomsten en openbare cijfers over de huidige vergunninghouder adviseert SEO/IViR om bij de veiling van de vergunning voor DVB-T ten hoogste een low but non-trivial reserveprijs, van bijvoorbeeld €1 miljoen, vast te stellen.
KPN/Digitenne en NPO zijn momenteel de vergunninghouders in Nederland voor DVB-T, en maken daarvoor gebruik van de UHF-band (470-790 MHz).  De huidige vergunningen hebben een looptijd van 15 jaar en lopen op 31 januari 2017 af. De Minister van Economische Zaken is verantwoordelijk voor de verdeling van het spectrum en is voornemens de frequenties voor commercieel gebruik vanaf mei 2016 te gaan veilen. De nieuwe vergunning zal dan ingaan op 1 februari 2017 en een looptijd hebben van 13 jaar. Teneinde het verloop van de veiling te versnellen en niet-serieuze aanvragers te weren overweegt de minister bij de veiling een reserveprijs te hanteren vanaf waar het biedingsproces zal aanvangen. Het ministerie van Economische Zaken heeft SEO  gevraagd om gegeven de voorgenomen uitgangspunten en het veilingmodel, een Quick Scan uit te voeren naar de mogelijke invulling van een reserveprijs.
Het onderzoeksrapport is onderdeel van de consultatie die het ministerie van Economische Zaken heeft uitgezet. Meer informatie is te vinden op: https://www.internetconsultatie.nl/veiling_frequenties_dvbt

Telecommunicatierecht

Bibtex

Report{nokey, title = {Quick Scan Reserveprijs DVB-T}, author = {Kerste, M. and Witteman, J. and Poort, J.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/1743.pdf}, year = {0310}, date = {2016-03-10}, abstract = {Op basis van een Quick Scan van internationale veilinguitkomsten en openbare cijfers over de huidige vergunninghouder adviseert SEO/IViR om bij de veiling van de vergunning voor DVB-T ten hoogste een low but non-trivial reserveprijs, van bijvoorbeeld €1 miljoen, vast te stellen. KPN/Digitenne en NPO zijn momenteel de vergunninghouders in Nederland voor DVB-T, en maken daarvoor gebruik van de UHF-band (470-790 MHz).  De huidige vergunningen hebben een looptijd van 15 jaar en lopen op 31 januari 2017 af. De Minister van Economische Zaken is verantwoordelijk voor de verdeling van het spectrum en is voornemens de frequenties voor commercieel gebruik vanaf mei 2016 te gaan veilen. De nieuwe vergunning zal dan ingaan op 1 februari 2017 en een looptijd hebben van 13 jaar. Teneinde het verloop van de veiling te versnellen en niet-serieuze aanvragers te weren overweegt de minister bij de veiling een reserveprijs te hanteren vanaf waar het biedingsproces zal aanvangen. Het ministerie van Economische Zaken heeft SEO  gevraagd om gegeven de voorgenomen uitgangspunten en het veilingmodel, een Quick Scan uit te voeren naar de mogelijke invulling van een reserveprijs. Het onderzoeksrapport is onderdeel van de consultatie die het ministerie van Economische Zaken heeft uitgezet. Meer informatie is te vinden op: https://www.internetconsultatie.nl/veiling_frequenties_dvbt}, keywords = {Telecommunicatierecht}, }