Privacybescherming online kan beter: De mythe van geïnformeerde toestemming

Abstract

De huidige privacyregels leggen veel nadruk op de geïnformeerde toestemming van internetgebruikers. Met zulke toestemmingsregels probeert de wet mensen in staat te stellen om keuzes te maken in hun eigen belang. Maar inzichten uit gedragsstudies trekken de effectiviteit van deze wetgevingstactiek in twijfel. Zo klikken internetgebruikers in de praktijk 'OK' op vrijwel elk toestemmingsverzoek dat op hun scherm verschijnt. De wet zou meer aandacht moeten geven aan de daadwerkelijke bescherming van de privacy van mensen die het internet opgaan.

Grondrechten, Privacy

Bibtex

Article{nokey, title = {Privacybescherming online kan beter: De mythe van geïnformeerde toestemming}, author = {Zuiderveen Borgesius, F.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/1536.pdf}, year = {0417}, date = {2015-04-17}, journal = {Nederlands Juristenblad}, number = {14}, abstract = {De huidige privacyregels leggen veel nadruk op de geïnformeerde toestemming van internetgebruikers. Met zulke toestemmingsregels probeert de wet mensen in staat te stellen om keuzes te maken in hun eigen belang. Maar inzichten uit gedragsstudies trekken de effectiviteit van deze wetgevingstactiek in twijfel. Zo klikken internetgebruikers in de praktijk 'OK' op vrijwel elk toestemmingsverzoek dat op hun scherm verschijnt. De wet zou meer aandacht moeten geven aan de daadwerkelijke bescherming van de privacy van mensen die het internet opgaan.}, keywords = {Grondrechten, Privacy}, }