Privacy in het Post-NSA tijdperk: tijd voor een fundamentele herziening?

Abstract

De recente NSA-affaire heeft een brede technologische ontwikkeling blootgelegd waarin zeer grote hoeveelheden persoonsgegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt, zonder dat dit een vooraf en helder bepaald doel heeft. Alhoewel dit evidente privacyproblemen met zich meebrengt, lijken de meeste privacydoctrines, waarvan in Europa de belangrijkste artikel 8 EVRM is, niet toegesneden op deze nieuwe ontwikkeling.

Grondrechten, Privacy

Bibtex

Article{nokey, title = {Privacy in het Post-NSA tijdperk: tijd voor een fundamentele herziening?}, author = {van der Sloot, B.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/1438.pdf}, year = {0506}, date = {2014-05-06}, journal = {Nederlands Juristenblad}, number = {17}, abstract = {De recente NSA-affaire heeft een brede technologische ontwikkeling blootgelegd waarin zeer grote hoeveelheden persoonsgegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt, zonder dat dit een vooraf en helder bepaald doel heeft. Alhoewel dit evidente privacyproblemen met zich meebrengt, lijken de meeste privacydoctrines, waarvan in Europa de belangrijkste artikel 8 EVRM is, niet toegesneden op deze nieuwe ontwikkeling.}, keywords = {Grondrechten, Privacy}, }