Persvrijheidsmonitor Nederland 2010

Abstract

Overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van de persvrijheid in Nederland in 2010. Het eerste deel is van beschrijvende aard. Hierin wordt ingegaan op de vrijheid van nieuwsgaring en de vrijheid van meningsuiting. In het tweede deel, dat een evaluerend karakter heeft, worden enkele bijzondere thema's uitgelicht.

Mediarecht, Persrecht

Bibtex

Report{nokey, title = {Persvrijheidsmonitor Nederland 2010}, author = {Groothuis, M. and Wiersma, C. and Hins, A.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Persvrijheidsmonitor-2010-def.pdf}, year = {0826}, date = {2011-08-26}, abstract = {Overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van de persvrijheid in Nederland in 2010. Het eerste deel is van beschrijvende aard. Hierin wordt ingegaan op de vrijheid van nieuwsgaring en de vrijheid van meningsuiting. In het tweede deel, dat een evaluerend karakter heeft, worden enkele bijzondere thema's uitgelicht.}, keywords = {Mediarecht, Persrecht}, }