Overleefde territorialiteit: Grensoverschrijdende auteursrechtinbreuken onder de ‘Rome II’-ontwerpverordening

Abstract

Welk nationaal recht beheerst de auteursrechtinbreuk met grensoverschrijdende aspecten? Op het eerste gezicht lijkt dit een eenvoudig te beantwoorden vraag. Vanuit het idee dat auteursrecht territoriaal is, ligt het voor de hand inbreuken te onderwerpen aan het nationale recht van de plaats(en) van handeling. Toepassing van de normale regels van Nederlands internationaal privaatrecht voor onrechtmatige daden leidt echter tot andere resultaten. De Europese wetgever staat de klassieke lex protectionis voor, blijkens de 'Rome II'-ontwerpverordening inzake het toepasselijk recht op niet-contractuele verbintenissen. Vooral bij inbreuken op internet werkt de Nederlandse oplossing beter.

Auteursrecht, Intellectuele eigendom

Bibtex

Article{nokey, title = {Overleefde territorialiteit: Grensoverschrijdende auteursrechtinbreuken onder de ‘Rome II’-ontwerpverordening}, author = {van Eechoud, M.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/AMI2005_2.pdf}, year = {0405}, date = {2005-04-05}, journal = {AMI}, number = {2}, abstract = {Welk nationaal recht beheerst de auteursrechtinbreuk met grensoverschrijdende aspecten? Op het eerste gezicht lijkt dit een eenvoudig te beantwoorden vraag. Vanuit het idee dat auteursrecht territoriaal is, ligt het voor de hand inbreuken te onderwerpen aan het nationale recht van de plaats(en) van handeling. Toepassing van de normale regels van Nederlands internationaal privaatrecht voor onrechtmatige daden leidt echter tot andere resultaten. De Europese wetgever staat de klassieke lex protectionis voor, blijkens de \'Rome II\'-ontwerpverordening inzake het toepasselijk recht op niet-contractuele verbintenissen. Vooral bij inbreuken op internet werkt de Nederlandse oplossing beter.}, keywords = {Auteursrecht, Intellectuele eigendom}, }