Ontwikkeling innovatierecht blijft achter bij ambities

Abstract

Artikel in het 'FD' over de huidige staat van 'innovatierecht' en intellectuele eigendomsrecht in het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Hoewel er veel aandacht is voor 'innovatie', is er onvoldoende aandacht voor de juridische aspecten om die innovatie te reguleren, stimuleren en beschermen. Het artikel betoogt dat 'innovatierecht' en intellectuele eigendomsrecht achterlopen en beter moeten doen. Het artikel noemt drie uitdagingen waarvoor 'innovatierecht' en intellectuele eigendomsrecht zich vandaag gesteld zien: 1. Een gebrek aan onderzoeksubsidies voor juridisch onderzoek naar het reguleren van innovatie. 2. Rechtsonzekerheid voor gebruikers en industrie, zoals in het veld van auteursrecht t.a.v. het blokkeren van websites en in het octrooirecht inzake Aanvullende Beschermingscertificaten (ABC's). 3. Te weinig aandacht voor de juridische aspecten inzake innovatie in het hoger onderwijs.

Intellectuele eigendom

Bibtex

Article{nokey, title = {Ontwikkeling innovatierecht blijft achter bij ambities}, author = {Tsoutsanis, A.}, url = {http://ssrn.com/abstract=2460344}, year = {0718}, date = {2014-07-18}, journal = {Financieel Dagblad}, abstract = {Artikel in het 'FD' over de huidige staat van 'innovatierecht' en intellectuele eigendomsrecht in het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Hoewel er veel aandacht is voor 'innovatie', is er onvoldoende aandacht voor de juridische aspecten om die innovatie te reguleren, stimuleren en beschermen. Het artikel betoogt dat 'innovatierecht' en intellectuele eigendomsrecht achterlopen en beter moeten doen. Het artikel noemt drie uitdagingen waarvoor 'innovatierecht' en intellectuele eigendomsrecht zich vandaag gesteld zien: 1. Een gebrek aan onderzoeksubsidies voor juridisch onderzoek naar het reguleren van innovatie. 2. Rechtsonzekerheid voor gebruikers en industrie, zoals in het veld van auteursrecht t.a.v. het blokkeren van websites en in het octrooirecht inzake Aanvullende Beschermingscertificaten (ABC's). 3. Te weinig aandacht voor de juridische aspecten inzake innovatie in het hoger onderwijs.}, keywords = {Intellectuele eigendom}, }