Onderzoek naar de ontwikkeling van de afdracht van leenrechtvergoedingen (2006-2015)

Abstract

Op grond van een uitzonderingsbepaling in de Auteurswet mogen openbare bibliotheken zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden (o.a. auteurs en uitgevers) werken (boeken, beeld- en geluidsdragers) uitlenen, mits hiervoor een billijke vergoeding (leenrechtvergoeding) aan de rechthebbenden wordt betaald. De Stichting Leenrecht is aangewezen om deze wettelijke vergoeding te innen bij de openbare bibliotheken. Zij heeft geconstateerd dat het aantal doorgegeven uitleningen de laatste jaren afneemt, waarna de vraag is opgeworpen aan welke oorzaken deze daling is toe te schrijven, in het bijzonder de relatie met het ontstaan van bibliotheken op school. Ecorys en IViR hebben dit onderzoek in het najaar van 2016 uitgevoerd.

afdracht, Auteursrecht, bibliotheken, frontpage, Leenrecht, vergoedingen

Bibtex

Report{Poort2017c, title = {Onderzoek naar de ontwikkeling van de afdracht van leenrechtvergoedingen (2006-2015)}, author = {Poort, J. and Caspers, M. and Guibault, L. and Meindert, L. and Ende, M. van der and Roos, O. de and Stellingwerf, S.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/ecorys_ivir_2017_onderzoek_ontwikkeling_afdracht_leenrechtvergoedingen.pdf}, year = {0619}, date = {2017-06-19}, abstract = {Op grond van een uitzonderingsbepaling in de Auteurswet mogen openbare bibliotheken zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden (o.a. auteurs en uitgevers) werken (boeken, beeld- en geluidsdragers) uitlenen, mits hiervoor een billijke vergoeding (leenrechtvergoeding) aan de rechthebbenden wordt betaald. De Stichting Leenrecht is aangewezen om deze wettelijke vergoeding te innen bij de openbare bibliotheken. Zij heeft geconstateerd dat het aantal doorgegeven uitleningen de laatste jaren afneemt, waarna de vraag is opgeworpen aan welke oorzaken deze daling is toe te schrijven, in het bijzonder de relatie met het ontstaan van bibliotheken op school. Ecorys en IViR hebben dit onderzoek in het najaar van 2016 uitgevoerd.}, keywords = {afdracht, Auteursrecht, bibliotheken, frontpage, Leenrecht, vergoedingen}, }