Neem nou de Commissie gelijke behandeling

Abstract

Reactie op het rapport 'Klachten over mediapublicaties' van de commissie-Dommering (VMC). Gepleit wordt voor een eenvoudige, toegankelijke en niet te kostbare geschillenregeling met een wettelijke basis, naar analogie van de Commissie gelijke behandeling.

Mediarecht

Bibtex

Article{nokey, title = {Neem nou de Commissie gelijke behandeling}, author = {Hins, A.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Opinie_MF_7_8_2007.pdf}, year = {0808}, date = {2007-08-08}, journal = {Mediaforum}, number = {7/8}, abstract = {Reactie op het rapport 'Klachten over mediapublicaties' van de commissie-Dommering (VMC). Gepleit wordt voor een eenvoudige, toegankelijke en niet te kostbare geschillenregeling met een wettelijke basis, naar analogie van de Commissie gelijke behandeling.}, keywords = {Mediarecht}, }