Inzage in de minuten van de asielprocedure: persoonsgegevens of geen persoonsgegevens?

Grondrechten, Privacy

Bibtex

Article{nokey, title = {Inzage in de minuten van de asielprocedure: persoonsgegevens of geen persoonsgegevens?}, author = {Zuiderveen Borgesius, F.}, url = {http://www.asielenmigrantenrecht.nl/inhoudsopgave.cfm?jr=2014&nr=7}, year = {1030}, date = {2014-10-30}, journal = {Asiel & Migrantenrecht}, number = {7}, keywords = {Grondrechten, Privacy}, }