Het ‘Wetsvoorstel open overheid’ in het licht van artikel 10 EVRM

Abstract

Het initiatiefwetsvoorstel open overheid verdient veel waardering. De mogelijkheid om af te wijken van de absolute weigeringsgronden zou echter niet beperkt moeten blijven tot gevallen waarin de overheid uit eigen beweging tot openbaarmaking besluit. Wanneer een journalist informatie opvraagt met een beroep op artikel 10 EVRM, is de overheid ook nu al verplicht te onderzoeken of een absolute weigeringsgrond buiten toepassing moet worden gelaten.

Overheidsinformatie

Bibtex

Article{nokey, title = {Het ‘Wetsvoorstel open overheid’ in het licht van artikel 10 EVRM}, author = {Hins, A.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/1496.pdf}, year = {0220}, date = {2015-02-20}, journal = {Mediaforum}, number = {4}, abstract = {Het initiatiefwetsvoorstel open overheid verdient veel waardering. De mogelijkheid om af te wijken van de absolute weigeringsgronden zou echter niet beperkt moeten blijven tot gevallen waarin de overheid uit eigen beweging tot openbaarmaking besluit. Wanneer een journalist informatie opvraagt met een beroep op artikel 10 EVRM, is de overheid ook nu al verplicht te onderzoeken of een absolute weigeringsgrond buiten toepassing moet worden gelaten.}, keywords = {Overheidsinformatie}, }