Het Schrems/Facebook-arrest en de gevolgen voor internationale doorgifte

Abstract

De overdracht van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten vond tot voor kort plaats op basis van de zogenoemde Safe Harbourbeschikking. Het Hof heeft die beschikking een paar maanden geleden ongeldig verklaard. Dit is een uitspraak met serieuze gevolgen voor de doorgifte van persoonsgegevens buiten Europa en voor privacybescherming in het algemeen. Wat is de redenering van het Hof van Justitie en wat zijn de gevolgen?

frontpage, Grondrechten, Privacy

Bibtex

Article{nokey, title = {Het Schrems/Facebook-arrest en de gevolgen voor internationale doorgifte}, author = {van Daalen, O.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/1787}, year = {0614}, date = {2016-06-14}, journal = {Nederlands tijdschrift voor Europees recht}, number = {3}, abstract = {De overdracht van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten vond tot voor kort plaats op basis van de zogenoemde Safe Harbourbeschikking. Het Hof heeft die beschikking een paar maanden geleden ongeldig verklaard. Dit is een uitspraak met serieuze gevolgen voor de doorgifte van persoonsgegevens buiten Europa en voor privacybescherming in het algemeen. Wat is de redenering van het Hof van Justitie en wat zijn de gevolgen?}, keywords = {frontpage, Grondrechten, Privacy}, }