Het ‘communitybeleid’ van Airbnb: de verbintenisrechtelijke binding aan servicenormen

Abstract

Onlineplatforms hanteren vaak servicenormen als aanvulling op algemene voorwaarden voor gebruikers. Airbnb noemt dergelijke servicenormen ‘communitybeleid’. In dit artikel onderzoeken de auteurs of gebruikers op grond van deze servicenormen het platform aansprakelijk kunnen houden voor niet-nakoming van de daarin opgenomen regels door de wederpartij. Kan een gast die accommodatie boekt via Airbnb het platform aansprakelijk houden als de host niet voldoet aan regels met betrekking tot de juistheid en transparantie van advertenties opgenomen in het communitybeleid? Deze vraag wordt onderzocht naar Nederlands recht. De auteurs concluderen dat de servicenormen als aanvullende voorwaarden onderdeel kunnen worden van de overeenkomst tussen gebruiker en platform. Voor het aansprakelijk houden van het platform voor niet-naleving door andere gebruikers biedt het huidige recht niettemin weinig aanknopingspunten. Gezien de sterke positie die platforms innemen in het economische verkeer zou het wenselijk zijn daarin verandering te brengen, bijvoorbeeld door het aannemen van een zorgplicht voor onlineplatforms of het uitbreiden van de omstandigheden waaronder gedragscodes juridisch bindend worden geacht.

Bibtex

Article{nokey, title = {Het ‘communitybeleid’ van Airbnb: de verbintenisrechtelijke binding aan servicenormen}, author = {Mak, V. and Toepoel, I.}, year = {2024}, date = {2024-07-02}, journal = {Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken}, issue = {3}, number = {15}, abstract = {Onlineplatforms hanteren vaak servicenormen als aanvulling op algemene voorwaarden voor gebruikers. Airbnb noemt dergelijke servicenormen ‘communitybeleid’. In dit artikel onderzoeken de auteurs of gebruikers op grond van deze servicenormen het platform aansprakelijk kunnen houden voor niet-nakoming van de daarin opgenomen regels door de wederpartij. Kan een gast die accommodatie boekt via Airbnb het platform aansprakelijk houden als de host niet voldoet aan regels met betrekking tot de juistheid en transparantie van advertenties opgenomen in het communitybeleid? Deze vraag wordt onderzocht naar Nederlands recht. De auteurs concluderen dat de servicenormen als aanvullende voorwaarden onderdeel kunnen worden van de overeenkomst tussen gebruiker en platform. Voor het aansprakelijk houden van het platform voor niet-naleving door andere gebruikers biedt het huidige recht niettemin weinig aanknopingspunten. Gezien de sterke positie die platforms innemen in het economische verkeer zou het wenselijk zijn daarin verandering te brengen, bijvoorbeeld door het aannemen van een zorgplicht voor onlineplatforms of het uitbreiden van de omstandigheden waaronder gedragscodes juridisch bindend worden geacht.}, }