Gelijke behandeling, vrijheid van meningsuiting en de elektronische media

Abstract

Een strikte toepassing van de Algemene wet gelijke behandeling zou in strijd kunnen komen met de persvrijheid. De wet bevat geen expliciete uitzondering voor dit geval, maar het verdient aanbeveling niet alleen naar de letter van de wet te kijken.

Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Report{nokey, title = {Gelijke behandeling, vrijheid van meningsuiting en de elektronische media}, author = {Hins, A.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Gelijke_behandeling_advies_CGB.pdf}, year = {1020}, date = {2011-10-20}, abstract = {Een strikte toepassing van de Algemene wet gelijke behandeling zou in strijd kunnen komen met de persvrijheid. De wet bevat geen expliciete uitzondering voor dit geval, maar het verdient aanbeveling niet alleen naar de letter van de wet te kijken.}, keywords = {Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting}, }