‘Frequentiebeleid en frequentierecht’

Abstract

In de maand juli van 2002 deed zich een interessante botsing voor tussen de politiek en de rechterlijke macht. Volgens het regeerakkoord van het eerste kabinet Balkenende d.d. 3 juli 2002 zouden radiofrequenties voor commerciële omroep moeten worden verdeeld via een vergelijkende toets. Op 24 juli 2002 bepaalde de voorzieningenrechter te Rotterdam echter dat de frequenties moesten worden geveild. De auteur stelt dat de rechter zijn boekje niet te buiten is gegaan. Als de regering echt geen veiling wil, moet zij het Frequentiebesluit wijzigen.

Telecommunicatierecht

Bibtex

Article{nokey, title = {‘Frequentiebeleid en frequentierecht’}, author = {Hins, A.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/frequentiebeleid.pdf}, year = {1103}, date = {2003-11-03}, journal = {Mediaforum}, number = {9}, abstract = {In de maand juli van 2002 deed zich een interessante botsing voor tussen de politiek en de rechterlijke macht. Volgens het regeerakkoord van het eerste kabinet Balkenende d.d. 3 juli 2002 zouden radiofrequenties voor commerciële omroep moeten worden verdeeld via een vergelijkende toets. Op 24 juli 2002 bepaalde de voorzieningenrechter te Rotterdam echter dat de frequenties moesten worden geveild. De auteur stelt dat de rechter zijn boekje niet te buiten is gegaan. Als de regering echt geen veiling wil, moet zij het Frequentiebesluit wijzigen.}, keywords = {Telecommunicatierecht}, }