‘Fake news’ en desinformatie in België: weinig zorgen, problemen voor morgen?: Een analyse van dit mediafenomeen in België

België, desinformatie, Fake news, frontpage, Mediarecht

Bibtex

Article{Coche2019, title = {‘Fake news’ en desinformatie in België: weinig zorgen, problemen voor morgen?: Een analyse van dit mediafenomeen in België}, author = {Coche, E.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Mediaforum_2018_6-3.pdf}, year = {0110}, date = {2019-01-10}, journal = {Mediaforum}, volume = {2018}, number = {6}, pages = {185-189}, keywords = {België, desinformatie, Fake news, frontpage, Mediarecht}, }