Evaluatie van de artikelen 29a en 29b van de Auteurswet 1912

Abstract

De komst van de digitale netwerkomgeving als een commercieel levensvatbaar platform voor het verspreiden van auteursrechtelijk beschermd materiaal, heeft het noodzakelijk gemaakt de bescherming van de rechthebbenden op dit materiaal (de 'content') te versterken en uit te breiden. Deze studie beoogt de achtergrond en werking van de Nederlandse bepalingen betreffende de rechtsbescherming van technische voorzieningen en van informatie over het beheer van rechten (artikelen 29a en 29b Auteurswet) beknopt te inventariseren en analyseren.

Auteursrecht, Intellectuele eigendom

Bibtex

Report{nokey, title = {Evaluatie van de artikelen 29a en 29b van de Auteurswet 1912}, author = {Mom, G.J.H.M. and Guibault, L.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/WODC_Evaluatie_art29a-b_Aw.pdf}, year = {0326}, date = {2008-03-26}, abstract = {De komst van de digitale netwerkomgeving als een commercieel levensvatbaar platform voor het verspreiden van auteursrechtelijk beschermd materiaal, heeft het noodzakelijk gemaakt de bescherming van de rechthebbenden op dit materiaal (de \'content\') te versterken en uit te breiden. Deze studie beoogt de achtergrond en werking van de Nederlandse bepalingen betreffende de rechtsbescherming van technische voorzieningen en van informatie over het beheer van rechten (artikelen 29a en 29b Auteurswet) beknopt te inventariseren en analyseren.}, keywords = {Auteursrecht, Intellectuele eigendom}, }