European Commission’s progress reports on digitisation of the European cultural (and film) heritage

Abstract

Dit artikel maakt een synthese van twee voortgangsrapporten van de Europese Commissie in het domein van het digitale behoud van het Europees cultureel (en filmografisch) erfgoed. Het eerste rapport herziet en evalueert de vooruitgang van de digitalisering van het cultureel erfgoed die verliep tussen 2011 en 2013 volgende op de goedkeuring in 2011 van de Aanbeveling (van de Europese Commissie) betreffende de digitalisering en online toegankelijkheid van cultureel materiaal en digitale bewaring. Het tweede rapport geeft gevolg aan de Aanbeveling van het Europees Parlement over het cinematografisch erfgoed. Het concentreert zich op de vooruitgang, de uitdagingen en risico's die men tegenkomt gedurende het digitaliseringsproces van het cinematografisch erfgoed in 2012-2013. Zelfs indien de twee rapporten anntonen dat een zekere vooruitgang gerealiseerd werd in de betreffende domeinen, geven zij ook toe dat deze vooruitgang zeer beperkt was en dat de digitalisering een uitdaging blijft.

Auteursrecht, Intellectuele eigendom

Bibtex

Article{nokey, title = {European Commission’s progress reports on digitisation of the European cultural (and film) heritage}, author = {Yakovleva, S.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/1689.pdf}, year = {1127}, date = {2015-11-27}, journal = {Cahiers de la documentation - Bladen voor documentatie}, number = {3}, abstract = {Dit artikel maakt een synthese van twee voortgangsrapporten van de Europese Commissie in het domein van het digitale behoud van het Europees cultureel (en filmografisch) erfgoed. Het eerste rapport herziet en evalueert de vooruitgang van de digitalisering van het cultureel erfgoed die verliep tussen 2011 en 2013 volgende op de goedkeuring in 2011 van de Aanbeveling (van de Europese Commissie) betreffende de digitalisering en online toegankelijkheid van cultureel materiaal en digitale bewaring. Het tweede rapport geeft gevolg aan de Aanbeveling van het Europees Parlement over het cinematografisch erfgoed. Het concentreert zich op de vooruitgang, de uitdagingen en risico's die men tegenkomt gedurende het digitaliseringsproces van het cinematografisch erfgoed in 2012-2013. Zelfs indien de twee rapporten anntonen dat een zekere vooruitgang gerealiseerd werd in de betreffende domeinen, geven zij ook toe dat deze vooruitgang zeer beperkt was en dat de digitalisering een uitdaging blijft.}, keywords = {Auteursrecht, Intellectuele eigendom}, }