EG-verordening inzake rechtsmacht in burgerlijke zaken

Abstract

Het internationaal privaatrecht is vanouds niet een rechtsgebied waarvoor in de IE- en IT-sector buitensporig veel aandacht bestaat. De laatste tijd verandert dat, voornamelijk omdat de opkomst van internet en elektronische handel de vraag opwerpt of bestaande regels over de rechtsmacht van de rechter en het toepasselijk recht in internationale gevallen wel geschikt zijn voor ‘cyberspace’. In deze bijdrage een korte analyse van de ontwerp verordening inzake rechtsmacht in burgerlijke zaken van de Europese Unie.

Intellectuele eigendom

Bibtex

Article{nokey, title = {EG-verordening inzake rechtsmacht in burgerlijke zaken}, author = {van Eechoud, M.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/jurisdictie.pdf}, year = {0313}, date = {2000-03-13}, journal = {Computerrecht}, number = {2}, abstract = {Het internationaal privaatrecht is vanouds niet een rechtsgebied waarvoor in de IE- en IT-sector buitensporig veel aandacht bestaat. De laatste tijd verandert dat, voornamelijk omdat de opkomst van internet en elektronische handel de vraag opwerpt of bestaande regels over de rechtsmacht van de rechter en het toepasselijk recht in internationale gevallen wel geschikt zijn voor ‘cyberspace’. In deze bijdrage een korte analyse van de ontwerp verordening inzake rechtsmacht in burgerlijke zaken van de Europese Unie.}, keywords = {Intellectuele eigendom}, }