Eens openbaar, altijd openbaar? Over de status van uitgelekte informatie

Abstract

De stelregel ‘eens openbaar, altijd openbaar’ ligt besloten in de Wet openbaarheid van bestuur. Artikel 441 van het Wetboek van Strafrecht gaat uit van het beginsel ‘eens geheim, altijd geheim’. Strikte consequentheid leidt echter tot de duivel, in dit geval tot strijd met de artikelen 8 en 10 EVRM.

Overheidsinformatie

Bibtex

Other{nokey, title = {Eens openbaar, altijd openbaar? Over de status van uitgelekte informatie}, author = {Hins, A.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Dommering_bundel_Hins.pdf}, year = {0515}, date = {2008-05-15}, abstract = {De stelregel ‘eens openbaar, altijd openbaar’ ligt besloten in de Wet openbaarheid van bestuur. Artikel 441 van het Wetboek van Strafrecht gaat uit van het beginsel ‘eens geheim, altijd geheim’. Strikte consequentheid leidt echter tot de duivel, in dit geval tot strijd met de artikelen 8 en 10 EVRM.}, keywords = {Overheidsinformatie}, }