Een uitgeversrecht voor pluriforme media?

Abstract

Volgens de Europese Commissie hebben we een nieuw intellectueel eigendomsrecht nodig op perspublicaties. Dit artikel neemt het belangrijkste argument voor de introductie van zo’n recht kritisch onder de loep: dat het zal bijdragen aan een pluriforme kwaliteitspers. Daarnaast werpt het een blik op de effecten die het nieuwe recht heeft op de positie van makers, met name freelance journalisten en andere auteurs. De conclusie is dat dit onderdeel van de geplande Richtlijn Auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (‘DSM-richtlijn’) terug moet naar de tekentafel, of liever nog de prullenbak in.

frontpage, Intellectuele eigendom, Journalistiek, media, pers, uitgeversrecht

Bibtex

Article{vanEechoud2017b, title = {Een uitgeversrecht voor pluriforme media?}, author = {van Eechoud, M.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/AMI_2016_6.pdf}, year = {0425}, date = {2017-04-25}, journal = {AMI}, number = {6}, abstract = {Volgens de Europese Commissie hebben we een nieuw intellectueel eigendomsrecht nodig op perspublicaties. Dit artikel neemt het belangrijkste argument voor de introductie van zo’n recht kritisch onder de loep: dat het zal bijdragen aan een pluriforme kwaliteitspers. Daarnaast werpt het een blik op de effecten die het nieuwe recht heeft op de positie van makers, met name freelance journalisten en andere auteurs. De conclusie is dat dit onderdeel van de geplande Richtlijn Auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (‘DSM-richtlijn’) terug moet naar de tekentafel, of liever nog de prullenbak in.}, keywords = {frontpage, Intellectuele eigendom, Journalistiek, media, pers, uitgeversrecht}, }