Een auteursrechtelijke uitzondering voor TDM: is het genoeg?

Abstract

Met het recente DSM-richtlijnvoorstel wil de Europese Commissie de weg vrijmaken voor gebruik van ‘text and data mining’ (TDM) ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Daarmee bevestigt zij dat TDM in principe een auteursrechtelijk relevante handeling is, waarmee zij gebruikers die niet onder de exceptie vallen in een ongunstige positie kan brengen. Tegelijkertijd miskent de focus op het auteursrecht de onderliggende problematiek. Dit artikel neemt de ‘TDM-exceptie’ onder de loep, plaatst vraagtekens bij de effectiviteit ervan en werpt een blik op de toekomstbestendigheid van de TDM-exceptie.

Auteursrecht, excepties, frontpage, tdm, text and data mining, wetenschappelijk onderzoek

Bibtex

Article{Caspers2017, title = {Een auteursrechtelijke uitzondering voor TDM: is het genoeg?}, author = {Caspers, M.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/AMI_2017_2-1.pdf}, year = {0523}, date = {2017-05-23}, journal = {AMI}, number = {2}, abstract = {Met het recente DSM-richtlijnvoorstel wil de Europese Commissie de weg vrijmaken voor gebruik van ‘text and data mining’ (TDM) ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Daarmee bevestigt zij dat TDM in principe een auteursrechtelijk relevante handeling is, waarmee zij gebruikers die niet onder de exceptie vallen in een ongunstige positie kan brengen. Tegelijkertijd miskent de focus op het auteursrecht de onderliggende problematiek. Dit artikel neemt de ‘TDM-exceptie’ onder de loep, plaatst vraagtekens bij de effectiviteit ervan en werpt een blik op de toekomstbestendigheid van de TDM-exceptie.}, keywords = {Auteursrecht, excepties, frontpage, tdm, text and data mining, wetenschappelijk onderzoek}, }