Drie mogelijke boetes van mededingings-, consumenten- en persoonsgegevensautoriteiten voor hetzelfde datagebruik

Abstract

Door de toename van datagebruik door ondernemingen is er sprake van convergentie tussen het mededingings-, consumenten- en gegevensbeschermingsrecht. Er kan dan parallelle handhaving plaatsvinden ten aanzien van één en dezelfde handeling door dezelfde onderneming door drie verschillende autoriteiten. Dat noemen wij caleidoscopische handhaving. Dat heeft volgens ons verschillende keerzijden, waaronder het risico op overhandhaving door drie afzonderlijke procedures van drie afzonderlijke autoriteiten en mogelijk drie boetes. Wij onderzoeken in dit artikel waarom het ne-bis-in-idem-beginsel niet van toepassing is en het beginsel van eendaadse samenloop evenmin (net als in de recente Marine Harvest gun-jumping zaak), waardoor proportionaliteit overblijft.

Consumentenrecht, frontpage, gegevensbescherming, Mededingingsrecht, Privacy

Bibtex

Article{Yakovleva2020b, title = {Drie mogelijke boetes van mededingings-, consumenten- en persoonsgegevensautoriteiten voor hetzelfde datagebruik}, author = {Yakovleva, S. and Geursen, W,W, and Arnbak, A.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/MP_2020_164.pdf}, year = {0609}, date = {2020-06-09}, journal = {Tijdschrift Mededingingsrecht in de Praktijk}, number = {2}, abstract = {Door de toename van datagebruik door ondernemingen is er sprake van convergentie tussen het mededingings-, consumenten- en gegevensbeschermingsrecht. Er kan dan parallelle handhaving plaatsvinden ten aanzien van één en dezelfde handeling door dezelfde onderneming door drie verschillende autoriteiten. Dat noemen wij caleidoscopische handhaving. Dat heeft volgens ons verschillende keerzijden, waaronder het risico op overhandhaving door drie afzonderlijke procedures van drie afzonderlijke autoriteiten en mogelijk drie boetes. Wij onderzoeken in dit artikel waarom het ne-bis-in-idem-beginsel niet van toepassing is en het beginsel van eendaadse samenloop evenmin (net als in de recente Marine Harvest gun-jumping zaak), waardoor proportionaliteit overblijft.}, keywords = {Consumentenrecht, frontpage, gegevensbescherming, Mededingingsrecht, Privacy}, }