De verantwoordelijkheid voorbij: de ISP op de stoel van de rechter

Abstract

Het Nederlandse aansprakelijkheidsregime ten aanzien van internet service providers (ISPs) is in vergelijking met uitlandse stelsels uniek, daar aansprakelijkheid vrijwel uitsluitend wordt afgeleid uit een schending van de in acht te nemen 'zorgplicht'. Naast het feit dat dit en de daaraan gekoppelde 'redelijkheid en billijkheid' notoir vage concepten zijn, waarvan het vaak onduidelijk is hoe deze in de praktijk moeten worden geïnterpreteerd, dient een provider niet slechts zorg te betrachten naar derde partijen die mogelijk in hun rechten worden geschonden, maar ook naar klanten, die recht hebben op onder andere privacy en vrijheid van meningsuiting. De intermediair ziet zich vaak genoodzaakt de uitleg van deze begrippen en de afweging van verschillende belangen in concrete situaties op zich te nemen, nog voor een zaak aanhangig wordt gemaakt; doet hij dat niet of ondeugdelijk, dan kan hij aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade die één van de betrokken partijen leidt. Dit artikel inventariseert het Nederlandse aansprakelijkheidsregime en bespreekt de onvolkomenheden.

Grondrechten

Bibtex

Article{nokey, title = {De verantwoordelijkheid voorbij: de ISP op de stoel van de rechter}, author = {van der Sloot, B.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/TvIR_2011_05.pdf}, year = {0113}, date = {2012-01-13}, journal = {Tijdschrift voor Internetrecht}, number = {5}, abstract = {Het Nederlandse aansprakelijkheidsregime ten aanzien van internet service providers (ISPs) is in vergelijking met uitlandse stelsels uniek, daar aansprakelijkheid vrijwel uitsluitend wordt afgeleid uit een schending van de in acht te nemen \'zorgplicht\'. Naast het feit dat dit en de daaraan gekoppelde \'redelijkheid en billijkheid\' notoir vage concepten zijn, waarvan het vaak onduidelijk is hoe deze in de praktijk moeten worden geïnterpreteerd, dient een provider niet slechts zorg te betrachten naar derde partijen die mogelijk in hun rechten worden geschonden, maar ook naar klanten, die recht hebben op onder andere privacy en vrijheid van meningsuiting. De intermediair ziet zich vaak genoodzaakt de uitleg van deze begrippen en de afweging van verschillende belangen in concrete situaties op zich te nemen, nog voor een zaak aanhangig wordt gemaakt; doet hij dat niet of ondeugdelijk, dan kan hij aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade die één van de betrokken partijen leidt. Dit artikel inventariseert het Nederlandse aansprakelijkheidsregime en bespreekt de onvolkomenheden.}, keywords = {Grondrechten}, }